Arhiv kategorij: knjige

slovenščina

Duša na razpotju – 32. poglavje ( posljednje poglavje 1. dela knjige)

32.

32- 1

Ne da bi se zavedali razsežnosti moči, ki jo vsak od nas nosi v sebi, iščemo rešitve za naše probleme izven sebe. S krvjo se po naših žilah pretakajo milijoni let človekove zgodovine. Vse to, kar je zapisano v naši krvi, je zapisano tudi v našem horoskopu. V natalni karti je zapisano vse tisto, kar je o nas drugim ljudem vidno, in še vse tisto, kar niti sami ne vemo o sebi, je pa shranjeno v tistih delih naše podzavesti, v katerega vstopimo, ko smo blagoslovljeni in čisti.

Če svoje natalne karte ali kozmičnega zapisa ne znamo sami prebrati, je dobro poiskati Astrologa, ki je usposobljen za branje spisov in zapisov, ki jih Kozmos sestavi za vsakega izmed nas. Izberite Astrologa, ki ima v svoji Duši zapis, blagoslovljen s strani Kozmosa, in ki deluje v duhu svoje lastne Kozmične kode. To je njegov potni list, s katerim se identificira in z dovoljenjem lastnika natalne karte vstopa v njegovo astralno polje in mu pomaga, da lažje vzpostavi povezavo med lastno zavestjo in podzavestjo. Samo pozitivno razmišljanje in želja, da se nam zgodi, kar na zavestni ravni mislimo, da bi nas osrečilo, ne zadostuje, da bi se programi v naši podzavesti aktivirali. Brez sodelovanja geo-kozmičnega položaja planetov ne gre. Vse čudežne ozdravitve, ki se zgodijo in se dogajajo, so usklajene z gibanjem planetov. Vsi efekti, ki so jih magi in vrači uporabljali, so bili večinoma iz lonca Astrologije in astronomije. Nekoč sta bila najbolj konkretna Sončev in Lunin mrk, ker ju je možnost izračunati 100 let vnaprej. Za neuko ljudstvo je to mogoče magija, ki jo človek povzroči s svojo močjo, v sodobnem času pa znanost pozna še mnoge druge tehnike manipulacije, s katerimi »upravlja« naš planet in vse izhajajo iz skrivnosti, ki jih črpajo iz Kozmosa in gibanja astralnih teles.

32-2

Sončev mrk je pomagal Kolumbu, da je dobil hrano od domorodcev, jih pridobil na svojo stran in se jim vsilil kot novi bog. Pomagal si je s trikom, da je »skril Sonce« in ljudi prepričal, da je bog. Izkoristil je kozmično skrivnost in to mu je uspelo le takrat in v tistem trenutku, ne pa tudi naslednji dan ali čez en teden. To je lahko naredil, ker je že prej vedel, da se bo zgodil Sončev mrk. Sonce je za domorodce predstavljalo veliko božanstvo, če pa ga je nekdo skril, je to za njih pomenilo, da je ta nekdo še večje božanstvo kot Sonce. Zato so se odločili sprejeti novega boga, ki je imel še večjo moč. Ali poznate še kakšno znanost, ki vam postreže z nekim znanstvenim podatkom, ki se zagotovo ne bo spremenil v naslednjih 500 letih? Astrologija vam pove, na kateri stopinji, minuti in sekundi se je ali se bo nahajal katerikoli od planetov in kdaj se bo zgodil Sončev ali Lunin mrk čez 500 let.

Enako je z vsemi drugimi čudeži, ki se človeku zgodijo. Ne bi želela komentirati tega, kako drugi ustvarjajo čudeže. Vem pa, da vsak od nas lahko ustvari svoje lastne čudeže, in vem, da so tudi med nami ljudje, katerih poslanstvo je, da s svojim delom »ustvarjajo čudeže« za višje Dobro drugih ljudi. Moj čudež je to, o čemer sedaj pišem. Moj čudež je moje znanje, ki sem ga imela v sebi že od prej in sem ga v času svojega romanja v drugi svet le obudila in se opogumila, da globlje pogledam vase in to znanje potegnem na površje zavesti.

Vsak od vas ima podobne možnosti, da na svoj način pogleda globlje vase in poišče, kar je skrito v podzavesti. Da to dosežete, je potrebno le trdno delati na tem, da odprete svoj lastni um in povežete delovanje Možganov, Duše in Srca.

32- 3

Ker pa to ni tako enostavno udejanjiti kot je izgovoriti, se ne zgodi toliko čudežnih ozdravitev in razsvetlitev, kolikor je prosilcev in pričakovanj po čudežih. Kako ustvariti več čudežev? Ko uskladimo vse elemente, ki so vključeni v proces in »udeležencem na našem življenjskem odru«  razdelimo vloge, ki so jim namenjene tukaj in sedaj. Takrat magija planetov začne delovati.

Če je koda pravilno izračunana, če smo jo »zadeli«, se bodo planeti začeli pravilno odzivati in se bodo dogodki na našem življenjskem odru začeli počasi spreminjati. Ne more se kar naenkrat v hipu spremeniti prav vsega. Hitra, viharna sprememba bi lahko porušila celoten sistem in osnovno zgradbo našega horoskopa. To je proces, v katerega se je potrebno spustiti načrtno, preudarno, spoštljivo, predvsem pa v najvišje Dobro celotnega stvarstva. Zavedati se moramo, da smo neločljivi del Kozmosa in da vsaka naša misel, beseda in dejanje zadeva tudi vse ostalo, kar obstaja v njemu.

V Kozmični kodi je vgrajena podoba združenih Možganov, Duše in Srca. Pri vsakem človeku je v njegovem horoskopu vgrajena funkcija njegovega »praspomina«, ko smo bili še androgini. Kadar deluje, v prebliskih slišimo svoj notranji glas, ki nas vrača v nek čas, ki nam zdi bolj pisan na kožo. Takrat v resnici prepoznavamo svoj praspomin. To je trenutek, ko Kozmična koda začne delovati in prepoznavati moč, ki bo prinesla občutek sreče, miru, harmonije, ravnotežja in zadovoljstva.

32-13

S počasnim izgovarjanjem in ponavljanjem svoje Kozmične kode se aktivna, trenutna Zemljina vibracija usklajuje z vibracijo planeta v gibanju, ki je vgrajena v številčno kodo. Na njuni točki združitve se ustvarja energijsko polje, ki aktivira našo podzavest, ki se začne mehko odzivati in takrat brez zadržkov sprosti vse svoje moči. Na tej točki se še vedno ne zgodijo čudeži trenutne ozdravitve ali razsvetlitve, ki prepričajo množico v svojo verodostojnost.

Čudež takšnih razsežnosti se zgodi takrat, ko je Kozmična koda osebe, ki prosi za pomoč, usklajena s Kozmično kodo terapevta ali Maestra življenja in s kodo kozmične kapsule, iz katere je ta oseba vznikla, in v katero se bo vrnila, ko bo ponovno zapustila Zemljo.Vsak od nas nosi v sebi potrebo po spoznavanju in srečanju z lastno Kozmično kodo.

32- 432- 4

Tako sem tudi sama čutila – da nosim v sebi večje sposobnosti, kot pa sem jih pokazala kot Astrologinja, ki le razlaga natalne karte. Res je, da sem znala mnogim, ki so bili bolni ali v stiski, z besedo pomagati in jih pripraviti, da so se začeli zdraviti. Čutila sem, da sem jim takrat dala nekaj več kot samo toplo besedo. V tistem trenutku je bila moja beseda za njih obliž na rano. Vsi vemo, da slaba beseda še odprta vrata zapre in dobra beseda še zaklenjena odpre. Moj oče je znal reči, da zlobna beseda ubija hujše kot vojska. Vendar samo pozitivno razmišljati in prijazno govoriti ni dovolj, da bi se delovanje podzavestnih programov aktiviralo in bi se začeli spreminjati v smeri, v kateri želimo.

Sedaj končno vem, da je pravilno, da še naprej delujem kot Astrologinja. Vem pa tudi, da je bil namen ustavitve mojega Srca globlji, in sem se s tem dogodkom naučila nekaj več. Z bivanjem na drugi strani sem pridobila znanje, kako bom ljudi naučila še kaj več kot je teoretična razlaga njihove natalne karte.

Prvi korak je, da jih naučim, da spoznajo svoj horoskop. S tem lahko olajšajo začetek procesa združitve Možganov, Srca in Duše, da bi ti lahko začeli delovati kot eno. Naslednji korak je spoznavanje gesla, KOZMIČNE KODE, s pomočjo katere se lahko odprejo posamezni programi v njihovih Možganih.

Šele takrat, ko ljudje vstopijo v določene programe, so sposobni spoznati svoj jaz kot identiteto svojega ega in so pripravljeni vrednotiti dogodke in ljudi v svojem okolju in o njih objektivno, pravilno in pravično presojati.

a1-2

Spoznavanje programov, ki so shranjeni v Možganih, se odvija na isti način, kot zaznavamo naše okolje s čutili sluha, vonja, otipa, okusa in vida.

Moja naloga Astrologinje je, da pomagam ljudem spoznati, kako lahko vplivajo na svojo zavest in imajo svoje življenje pod nadzorom. Ko spoznamo svojo natalno karto, lahko presodimo, ali je resnica, ki nam jo naša zavest ponuja, usklajena s tistim, kar je v naši podzavesti shranjeno. Če je naša zavestna odločitev usklajena z našim horoskopom, imamo možnost spreminjati tudi svojo podzavest. Če se odločimo, da bomo dobri, veseli in da bomo samo pozitivno razmišljali, je zelo enostavno to doseči, če so polja v našem horoskopu polna planetov, ki podpirajo ta scenarij.

Če imamo slabe planete, pa je potrebno poiskati podporo v scenarijih iz naših prejšnjih življenj. In ta so shranjena v Kozmični kodi. Namen uporabe Kozmične kode je, da s pomočjo nje prikličemo zdravje, veselje, radost, optimizem in pozitivnost.

Bolezen, depresija, nesreče in žalosti nas oddaljujejo od naše zdrave substance. O tem, kaj je zdrava substanca, so se vedno ukvarjali modreci in učitelji duhovnosti. V našem sodobnem svetu nam pri tem, kako priti do formule, ki nam omogoča zdravo in harmonično življenje, lahko pomagajo filozofi, psihologi, psihiatri, zdravniki, bioenergetiki in tudi Astrologi.

Ljudje že sprejemamo na širšem nivoju razumevanja, da si sami s svojimi mislimi in s tistim, v kar verjamemo, ustvarjamo svoj svet. Vse, kar se dogaja, je stvaritev naših misli, s katerimi lahko upravljamo skozi številčno kodo enako, kot upravljamo elektronske aparate. Naše fizično telo pri tem nima možnosti vpliva, ker je materialnega značaja, kot je miza ali stol, ki ima svoj konkreten namen.

Naše življenje je oder, na katerem se odvija scenska stvaritev v 12 dejanjih, ki so v natalni karti predstavljena z 12 hišami. Ali bo ta stvaritev imela značaj komedije, drame ali tragedije, pa je odvisno od nas – od tega, koliko smo se potrudili in se seznanili z vsebino stvaritve. Pri tem moramo upoštevati, da je v naši podzavesti shranjeno še mnogo drugih programov, ki se ne bodo in se ne morejo zvrstiti v tem življenju, ker to ni časovno usklajeno z gibanji planetov.

O tem, kdo sem, me je prvi učil moj Maestro Mile Dupor. Ko sem to spoznala, sem začela svoje znanje skrivati pred sabo in drugimi. Nisem tega storila iz sebičnosti, temveč iz strahu pred nerazumevanjem.

A-1-2-3-4-5

Ne naredite iste napake, kot sem jo jaz. Ne zapirajte se za visoke ograje materialnega sveta. Sedaj so drugačni časi kot so bili pred pol stoletja, ko sem jaz odraščala. Trenutna geo-kozmična konstelacija podpira razvoj človekovega duha in mu omogoča, da se hitro dvigne nad gladino kolektivnega zavednega.

Na žalost me moj Maestro takrat ni mogel naučiti, kako svoje znanje posredovati širokemu krogu ljudi, ker to ni bilo usklajeno z gibanji planetov, in tudi sam tega ni mogel izpeljati – večino svojega znanja je odnesel s seboj na drugi svet. Sedaj čaka v svoji kozmični kapsuli, da se bo ponovno vrnil na Zemljo in bo takoj začel uresničevati svoje poslanstvo velikega mojstra, filozofa in zdravitelja.

Jaz si svojega znanja ne želim odnesti s seboj. Želim ga pustiti tukaj tistim, ki ga želijo in potrebujejo. Želim naučiti ljudi, kako s svojo lastno energijo lahko dosežejo, da bo njihovo življenje lažje in boljše.

Kdo so tisti, ki jim lahko pomagam? Vsi tisti, ki imajo voljo in čutijo navdih, da jih naučim uporabljati svojo lastno Kozmično kodo.

Na mojo energijsko frekvenco se lahko priklopijo tiste osebe, ki so na nezavednem nivoju spoznale, da njihova sreča in sožitje z življenjem nista odvisna od materialnega sveta, ki jih obkroža. Ne glede na to, da jim ta materialni svet ne povzroča hudih težav in so se še kar dobro znašle v njem, čutijo, da je prišel čas, da spremenijo svoj način življenja. To so vsi tisti, ki jih v iskanju načina, kako izpeljati te spremembe, pot prinese tudi do mene.

32-6

Pri meni dobijo informacije, ki jim pomagajo, da vse tiste vzorce v njihovi zavesti, ki so jih oblikovali njihovi starši in učitelji s svojo vzgojo, uskladijo s tistimi vzorci, ki so zasidrani v njihovi podzavesti. To so programi, ki so naloženi v naših Možganih in do njih dostopamo skozi naša čustva in misli. Vsi tisti programi, ki se morajo udejanjiti v tem življenju, so zapisani in jih lahko preberemo v našem horoskopu.

S Kozmično kodo je možno marsikaj spremeniti, ni pa možno spremeniti tistega, kar ni usklajeno s kozmičnim načrtom. Pri iskanju poti in načinov do lažjega, bolj zdravega in zadovoljnega življenja uporabljamo znanja, ki jih imajo drugi ljudje. Tako, kot poiščemo učitelje glasbe, plesa ali računalništva, da nam pomagajo razviti kakšnega od svojih talentov, tako lahko tudi moji klienti najdejo mojo »radijsko postajo«.

Kozmična koda je formula, ki pomaga vsakemu od nas povezati svoj zavedni jaz in naše podzavestne programe.

Želim si, da bi začutili mojo vibracijo. Da bi lahko spoznala delovanje lastne Kozmične kode, sem morala najprej spoznati Astrologijo. Da pa lahko ljudi naučim, kako naj kodo uporabljajo, sem morala doživeti obsmrtno izkušnjo in prestati »dopolnilno izobraževanje« pri moji VoTeMi. Ali je še kakšen močnejši dokaz, da sem končno na dobri poti, da izpolnim svoje poslanstvo?

32 - 7

Ko sem bila na drugi strani, sem bila prepričana, da bom končno uspela premostiti vse strahove in da ne bom ostala orel, ki je pozabil, da ima krila, ker je preživel življenje med kokoškami.

Sedaj končno razumem, kaj je smisel življenja, in se počasi pripravljam na povratek domov. Veselim se, da se moj čas učenja tukaj izteka. Vstopila sem v fazo, ko moram pozabiti vse tisto, kar ni moje, da lahko slišim glas znanja, ki ni iz tega sveta, je pa namenjeno temu svetu.

Nimam več časa načrtovati, da bom nekaj naredila, kar ni v moji Duši že shranjeno. Moje znanje je moja sedanjost in to, da ga tu in sedaj pišem, stopam še en korak naprej k novemu razumevanju časa in spoznavanju, kaj v resnici potrebujemo, da bi bili zadovoljni.

Brez združevanja Možganov, Duše in Srca ne more nihče od nas doživeti večnega sveta, ki obstaja in je (za razliko od iluzornega sveta razuma) resničen. Kot sem napisala v prejšnjem poglavju, je Kozmična koda naša matrica, naš DNK, s katerim lahko prebujamo svojo zavest in spoznavamo, da je tisto, kar v resnici potrebujemo v sedanjem življenju, življenje v sedanjosti.

32- 8

Če me vprašate, ali je to mogoče, vam lahko odgovorim, da je res mogoče. Le odločiti se morate, da boste živeli v sedanjosti. Vem, da to ni tako preprosto storiti, nič pa vas ne ovira, da vsaj poskusite. Meni je zagotovo veliko lažje o tem pisati in govoriti, ker dobro poznam Astrologijo – imam malo manj kot 50 let astroloških izkušenj in 62 let življenjskih izkušenj, poleg vsega tega pa sem imela tudi priložnost sprehoditi se po drugem svetu. Pa kljub temu tudi mene še vedno rado zanese, da načrtujem svoje življenje na nek daljši ali krajši rok.

Verjetno je to neizogibno v tem svetu, v katerem se življenje načrtuje v skladu s časom, omejenim na 24 ur. Brez tega tudi jaz ne bi mogla umestiti dogodkov, o katerih pišem. Brez določenih časovnih umestitev bi se težko dogovarjali, kdaj se bomo srečali s prijatelji ali šli v trgovino. Brez časovnih omejitev lahko delujemo na duhovnem nivoju, kjer se odločamo, ali bomo prebujeni in razsvetljeni, ali pa bomo ostali zaplankani. Na to lahko vsak od nas vpliva in zato vam priporočam, da svoj um odpirate in se povezujete s Kozmosom.

32-9

Bila sem rojena z zelo odprtimi kanali, vendar sem bila vzgajana, da bi bila nekdo drug. Bolje, da niti ne razmišljam, še manj pa govorim, kaj bi bilo, če bi bilo, saj sem se tako jaz kot vsi drugi, prilagajala okolici in drugim ljudem. Vsi skupaj smo se prilagajali – nekim ljudem, nekemu času in nekemu sistemu, ki je določal način našega življenja. Enako je z vami. Vendar pa so, kot sem že prej omenila, sedaj planeti naklonjeni človeštvu v smislu, da se lahko spremeni in začne delovati drugače.

Priložnost, da sem videla, kaj se dogaja na drugi strani, mi je omogočila, da sem izstopila iz znanega in vstopila v svet, ki mi je bil vedno bližji in bolj moj kot zemeljski, kjer sem bila omejena in nisem mogla početi tistega, kar sem v resnici želela.

Zato vam (vsem nam) svetujem, da poiščemo skupne elemente, na katere se lahko naslonimo in jih uporabimo kot zdravilo. Vse ostalo pustimo na odru svojega življenja, da se vrti v skladu z gibanjem planetov. Glavno vlogo imamo mi. Vsi ostali imajo na odru našega življenja stranske vloge, so statisti ali samo dekoracije na naši sceni. Ne pozabimo tudi na publiko (zunanji odzivi), ki se na izvajanje naše življenjske stvaritve odziva z aplavzom ali žvižgom. Vse to so elementi, iz katerih je zgrajena naša Kozmična koda.

32-12

Jaz sem morala plačati visoko ceno, da sem prišla do tega spoznanja in do točke, iz katere se lahko dvignem na višjo raven. Vem pa, da obstaja lažja pot. Poiščite svoje učitelje, da vam pomagajo prestopiti v višjo sfero razumevanja sebe in sveta okoli vas. V višji dimenziji boste našli odgovore na vprašanja, ki vas mučijo in vam otežujejo življenje. Z uporabo Kozmične kode je možno vsak korak na življenjski poti spremeniti v korak naprej, brez hoje v prazno ali vzvratno. Ko se naučite slišati sporočila iz svoje podzavesti in jih sprejmete, boste spoznavali globino svoje lastne kozmične identitete, iz katere ste vzniknili.

Zato ne oklevajte – postanite raziskovalec svoje podzavesti, če želite mirno in v sožitju živeti na Zemlji. Ne presegajte pooblastil, ki vam jih je Kozmos zapisal v vašo natalno karto in veljajo za čas, v katerem živite. V tistem trenutku, ko bo vaša Duša sklenila, da se vrne nazaj v svojo kozmično zibelko, bodo ta pooblastila prenehala delovati.

Da se bo vaša Duša vrnila nazaj obogatena, naredite največ kar zmorete, spoznajte, kaj je zapisano v vaši natalni karti. Spustite se v najgloblje točke svoje podzavesti, kjer boste slišali sporočila o tem, kaj je potrebno narediti. Preko teh sporočil rastite, ona vam bodo pomagala, da se dvigujete višje, vse do tiste točke, ki vas bo povezala z vašim izvirom.

V sedanji planetarni konstelaciji vidim, da se rojeva nova svetloba, ki se bo prebila skozi temo, ki jo posamezniki skušajo vse bolj strditi okoli človeštva. Ponosna sem, da sem tukaj in da združena z vašimi energijami izpisujem nove strani v zgodovini evolucije človeštva.

Spoznajte svojo Kozmično kodo, da boste lahko kreirali svoje misli, omehčali svoje besede in pravilno usmerjali svoja dejanja. Težava ni v tem, kar govorimo ali s kom se pogovarjamo, temveč  v tem, kako bo ta oseba, ki nas (ne) posluša, slišala naše besede. Od tega, ali nas je samo poslušala, ne pa tudi slišala, je odvisno, ali je tudi razumela naše besede. Največkrat naše besede pridejo čez eno uho notri in odidejo čez drugo ven. Ali je še kakšen boljši razlog, da imamo dve ušesi? Mnogi bi verjetno želeli imeti dva penisa, dve vagini ali dva nosa, drugim pa je še tisto, kar imajo, odveč. Kam ste se vi umestili?

32-10

Prosim vas, ne berite moje knjige z namenom iskanja mojih napak, ker potem ne boste slišali bitja mojega Srca in ne boste čutili moje energije, ki vam jo dajem brez zadržkov. Ne boste videli mojih razprtih dlani, na katerih vam ponujam svoje znanje. Zamudili boste trenutek, ko se moja Duša zaiskri v očeh in priteče solza, ker čutim vašo bolečino. Moje življenje in vaša življenja so le utrinki kozmičnega časa. Ko prihajamo na Zemljo, se iz Kozmosa utrga zvezda, ki našo Dušo prevzame in jo prinese v naše telo. Ves čas našega življenja kroži okoli nas in pazi, da se brezžična povezava s Kozmosom ne pretrga. Ko pa Duša opravi svoje naloge, jo njena zvezda prevzame in vrne nazaj.

Naša Kozmična koda dobro deluje, ko dogodek ali potrebo, ki jo želimo spreminjati, pravilno umestimo in najdemo pravo povezavo med časom, v katerem živimo, in pračasom, v katerem smo bili ustvarjeni. Če smo to prepoznali, postane povezava med nami in Kozmosom močnejša in dobimo toliko pomoči, kot nam je namenjena in kolikor jo potrebujemo, da opravimo svoje poslanstvo.

32-11

KONEC 1. DELA knjige “Duša na razpotju”

LJUBLJANA, 25.  6. 2014

ALI OBSTAJA CEPIVO PROTI KRIZI

DIGNIZY 4

Ko nekaj dni ne slišim govorjenja o krizi in o recesiji, se vedno vprašam kaj je vzrok za to in kaj nam »veliki«, ki imajo škarje in platno ponovno pripravljajo. Zagotovo pa vem, da nam  »velike glave« ne bodo ponudili cepivo, s katerim bi ustavili ta galopirajoči virus, ki razhaja v večini držav na Zemlji in ki vsak dan človeštvu prinaša več bede in revščine. Z njihovim posredovanjem smo že množično zaužili strup, v katerega so spretno zapakirali svoje ideje.

Še vedno upam, da  je nepredvidljivi Uran tudi sam prebral zgodbo o Naserudinu, ki pravi, da samo bedak išče vzroke in posledice v isti zgodbi. Kako drugače razumeti, da toliko pametnih glav z zvenečimi titulami ne sliši glasu obupa brezposelnih množic po vsem svetu in ne najde rešitve, da nahranijo lačne ne le v Afriki, Aziji ali Ameriki.

Lačni ljudje so skoraj pred vsakim pragom tudi v Evropi. Nekoč smo se zgražali pred fotografijami umirajočih otrok v Afriki in s tem, ko smo prispevali nek majhen denar za pomoč za nakup hrane za reveže  mislili, da smo opravili svojo moralno dolžnost in umirili svojo vest.

Tisti lačni otroci so bili daleč od nas in smo naslednji trenutek že pozabili na njih. S čim bomo danes utišali svojo vest, ko so lačni otroci že pred našim pragom? Mislite, da si lahko še vedno zatiskamo oči in se pretvarjamo, da ne vidimo, da večina ljudi živi na robu preživetja.

Ali pa smo že tako množično cepljeni s cepivom, ki nam je že utišalo vest, pa ne vidimo, da je  v vsakem novem paketu za rešitev recesije spretno zapakirana le ideja, ki odgovarja potrebam velikih iz EU, Amerike ali Vatikana? Ali še vedno lahko verjamemo, da jim je res v interesu, da bi našli model, kako naj to krizo prebrodijo mali ljudje. Mogoče so, pa paket, kateri je že zdavnaj bil najavljen in bi nam prinesel obljubljene rešitve, še vedno potuje, ker so ga poslali s polževo pošto.

love

Prepričana pa sem, da so zamolčali, da je s strani ozaveščenih ljudi, ki imajo radi ljudi, bilo  poslano že veliko paketov, ki pa so žal končali v peči za sežiganje nevarnih snovi. Do  širokih ljudskih množic zaenkrat še prihajajo le paketi, ki prinašajo slabe rešitve. Ko sem na začetku recesije napisala, da bodo edine koristne rešitve prišle od zgoraj, so se nekateri ironično smejali. Ko me občasno pokliče kak  »nejeverni Tomaž » in vpraša za prognozo glede recesije, se pošalim in mu rečem, naj opazuje nebo in  počaka, da bodo planeti začeli metati na Zemljo pečene kure, ki še vedno tekajo po dvorišču.

vibracije

Če moji in vaši  predniki ne bi opazovali nočnega neba in iskali odgovore kaj se dogaja zgoraj in v kakšnem  odnosu so z vesoljem, današnji človek ne bi imel toliko znanja o vesolju. Niti malo ni čudno, da me je življenje odpeljalo po poti astrologije, saj me je »Luna nosila« od rojstva dalje. Ko so me  pri petih letih ob polni luni našli sedeti na balkonski ograji in me vprašali kaj delam, sem odgovorila: »čakam, da pridejo po mene in me odpeljejo domov«.

»Kje pa je tvoj dom?«, je vprašala mati.

»Tam, zgoraj živim«,  sem ji odgovorila in pokazala s prstom proti nebu.

Še vedno vsak večer preden se uležem k počitku, sedem na rob postelje in zamaham z nogami prepričana, da bodo prišli po mene. Še vedno ob polni luni ne spim in imam moje »bele noči«, tako kot sem jih imela kot otrok. Kar se tiče mojega dojemanja Vesolja – zame  se ni nič spremenilo, razen da moja čutenja dodatno izražam preko astrologije. In vsak dan bolj si želim, da   «moji« čim prej pridejo pome in me odpeljejo tja, kjer je več miru in dobrote. Pa tudi zaradi tega, da bi povedala »mojim« resnico in prosila za nujno pomoč človeštvu.

Če bi lahko tukaj delala to, kar me resnično veseli, bi podnevi sedela in opazovala oblake,  ponoči pa bi opazovala nebo – tudi takrat, ko je oblačno in ko se zvezde ne vidijo. Jaz vem, da so vse zvezdice vedno tam, kjer morajo biti in delajo to, kar je njihova naloga. Vsak od nas ima svoj prostor v vesolju – svojo zvezdo. To je dom od koder prihaja naš angel varuh, ki se takrat, ko ga potrebujemo spusti na našo levo ramo in ko opravi, kar mu je naloženo, se vrne tja, kjer je doma.

Saj je vseeno ali v to moje prepričanje  verjamete ali ne. Mogoče vam je lažje verjeti resni znanosti ali pa tistim, ki s to resno znanostjo upravljajo. Že dolgo je od tega, ko se je prava in resnična znanost poslovila od svojega dostojanstva in se sedaj prodaja najboljšemu ponudniku.

Chem3

Prvič sem se peljala z letalom pri svojih devetih letih in še danes je shranjena  med mojimi spomini črno bela slika mene in moje tete, posneta preden sva vstopili v letalo. Takrat sem se prvič   približala oblakom, ki jih imam tako rada.  Ko sem iz Zemlje opazovala  letala na nebu sem vedno začutila hrepenenje, da bi bila tudi jaz  v njemu. S pogledom sem sledila letalu toliko časa, da je beli dim izginil in šele ko se je tenka črta zlila z barvo neba, sem vedela, da letala ni več.

Najmanj  deset let nazaj sem prvič opazila, da so letala na svoji poti po nebu puščala za seboj kepaste sledi, ki so izginevale zelo počasi. Dojela sem tudi, da je iz moje Duše izginilo  hrepenenje, da bi bila tudi jaz v letalu, ki se je oddaljevalo veliko počasneje kot je to bilo z letali 40 let nazaj. Čeprav ne vem veliko o letalski industriji, mi zdrav razum   govori, da so se zgodile velike spremembe tudi na tem področju in da bi letala morala biti hitrejša kot je to bilo pol stoletja nazaj.

Danes vem, da izginotje hrepenenja, da bi bila v tistem letalu, ki je preletavalo nebo nad menoj, ni bilo povezano z dejstvom, da sem svoje hrepenenje utišala, ker sem velikokrat letela in bila tako blizu oblakov, da sem jih skoraj lahko pobožala. Kljub temu, da sem jih skoraj božala, bom vedno hrepenela po bližini oblakov in želela biti oblak. Razlog je bil drugje. Takoj sem bila prepričana, da je odsotnost  hrepenenja takrat bila povezana le z dejstvom, da je letalo, ki je puščalo za seboj kepasto sled, opravljalo nekaj škodljivega.  Projekt CHEMTRAIL.

Zadnje čase sem se večkrat peljala po avtocesti do Beograda ali pa od Ljubljane proti Puli. Bolj ko sem se približevala hrvaško-slovenski meji, bolj gosta  je postajala mreža kepastih oblakov. Zakaj? Verjetno letala, ki preletavajo nebo Hrvaške in Srbije nimajo nalogo, da delajo takšno mrežo zgolj zato, da bi razveseljevali ljudi. Kdo bi verjel, da z izpuščanjem strupenih snovi nad njihovim ozemljem želijo doseči, da čim bolj uspavajo misli tam živečih ljudi in jih preparirajo, tako kot so vse ostale evropske narode pred njimi, da brez odpora vstopijo v evropsko unijo.

Ali imamo res že tako zastrupljene možgane, da bomo verjeli da snovi, ki jih izpuščajo v atmosfero niso strupene? Kaj se skriva v sledeh v obliki križev in iksov, ki ostajajo na nebu več ur? Ali imajo nalogo, da preprečijo vplive zvezd in planetov, da opravijo svoje delo in transformirajo človekov duh?  Da preprečijo zvezdne vplive, da nas ne prebudijo, da nas ne ozavestijo in da ne prepoznamo da je prišel čas za spremembe.

chemtrails-masks

Nekoč pred 50 leti smo na področju 250.000 km2, kolikor je obsegala Jugoslavija, imeli le dve vremenski prognozi: eno za hribe in drugo za morje. Danes imamo v državi Sloveniji, ki ima pičlih 20.000 km, na razdalji  200 m  dež in sonce. En dan je temperatura zraka 0 stopinj in naslednji dan +30 stopinj. To so hudičeva opravila in sama narava ni namočila svojih prstov v ta nemoralna dejanja.

Dejstvo, da izpuščajo kemikalije, ki spreminjajo človekovo zavest v stanje apatije, je najboljši poklon znanju, ki nam ga ponujajo astrologi. To je priznanje Astrologiji, da je sposobna dati odgovore na najbolj komplicirana vprašanja – zakaj je človeštvo zabredlo v tako globoko finančno krizo. Astrologija nas nenehno opozarja, da smo neločljivo povezani z vesoljem in da smo narejeni iz istega materiala. Izpuščanje kemikalij v atmosfero je le en dokaz več, da se naši »upravljavci« bojijo, da nas je Uran začel prehitro prebujati in nam odpirati kanale, po katerih nam zvezde pošiljajo pravo znanje. Bojijo se , da bomo začeli poslušali sebe in se začeli zoperstavljati njihovim skritim načrtom, da ves svet podredijo svoji kontroli.

OGENJ 3

Evropska unija, tako kot Amerika, Vatikan ali katerokoli druga institucija, ki ima trenutno oblast, potrebuje le vodje, ki sedijo v njihovi veliki, požrešni zadnjici in pokukajo ven na klik, le takrat ko to velikemu gospodarju ( ali gospodarjem) ustreza. Če ne bi imeli na politični sceni nekaj likov v vsaki državi ( ne glede na velikost in število prebivalcev), kot jih imajo, bi nam jih tiste strukture, ki nas sedaj iz ozadja kontrolirajo, hitro dobavile. Vedno jih imajo na zalogi, zamrznjene in jih po potrebi potegnejo ven, ko jih rabijo da sanirajo in kreirajo regularne ali predčasne volitve, organizirajo stavke ali jih preprečijo, rušijo družbene ureditve, zanetijo revolucijo in odstranijo vse ostalo, kar jim prekriža njihove načrte.

Res je čuden ta Uran v Ovnu. Nepredvidljiv Uran in nepredvidljiv Oven. Morda bi bilo bolje biti tiho, da ne bom še enkrat dobila klofute, kot sem jo že dobila v preteklosti. Uf, kakšna klofuta je to bila! Še vedno jo čutim okoli mojih ušes in v moji denarnici.

Ali moram resno razumeti opozorilo, da se to mene ne tiče in da bi bilo bolje da manj govorim (pišem). Lahko se bo Uran še malo pošalil in mi/nam  prinesel še kakšno presenečenje. Uranu se vedno mudi in  prehiteva dogodke. Vendar tudi on tako kot jaz ne razume jezika, v katerem so ta nežna opozorila izrečena. Kdaj bo prišel čas, da vsak od nas lahko pove svoje mnenje, ne da bi bil kaznovan za to, ker se to mnenje razlikuje od mnenja tistih, ki so trenutno na oblasti.

Ko sem neko osebo, ki sedi v klopeh evropskega parlamenta,  vprašala, če bi mi pomagala, da poslancem v  evropskem parlamentu osebno preberem apel za veliki objem, me je tako prestrašeno pogledala, kot da sem ji povedala, da je bila zraven, ko sem ubila predsednika EU parlamenta. Z zgroženim glasom me je vprašala, če sem to resno mislila po vsem tem, ko pišem takšne neumnosti o združeni Evropi.

Ali so res neumnosti, da napišem, da Evropski uniji ni všeč, da se je na čelu katerekoli njene članice, pa naj je še tako majhna po številu prebivalcev, pojavila oseba, ki ni ubogljiva in ki slepo ne izpolnjuje navodil, ki so škodljiva za njen narod.

DENAR 0

Zato  naj si dobro ogledajo nebo državljani držav, ki še niso v tej skupnosti. Ne vem, če nam/ jim bodo  maske kaj pomagale. Pa vseeno naj si  jih nadenemo vsi, takoj ko gremo ven, da ne bomo vdihavali zraka, onesnaženega s propagando. Dajmo si v ušesa zamaške, da ne slišimo neumnosti kako je združena Evropa najboljša rešitev in dajmo si temna očala, da ne vidimo kakšne so posledice za male ljudi, ko enkrat njihova država vstopi v članstvo te največje prevare v zgodovini evropskih narodov.

Ustvarjalci združitve se ne bodo ustavili, dokler ne bo vse izpeljano tako kot so si zamislili in nam še naprej pripravljajo nova presenečenja. Koga bodo spoznali za krivega, če se jim načrti ne bodo uresničili? Kaj se bo zgodilo, ko bo združena Evropa začela pokati po istih šivih, kot je bila sestavljena?

Ali bo dežurni krivec za ta razpad Uran, Saturn ali Neptun? Verjetno ne bo šlo tudi brez pomoči Jupitra, kakor tudi vseh ostalih planetov. Ko pa govorimo o barvanju neba, zato je najbolj odgovoren  Uran, saj so v njegovi astrološki simboliki tudi letala. Dejstvo, da je veliko število ljudi, ki živijo v državah članicah EU še vedno normalnih in duhovno prebujenih, pomeni , da so bile doze prenežne. CHEMTRAIL ni že zastarana zadeva, kot pravijo odgovorni. Zastarane so same vrste kemikalij, ki so jih uporabljali na začetku. Narodi manjših držav članic EU  so bili poskusni zajčki za to, da so mojstri in laboranti lahko ugotovili, katero vrsto strupov potrebujejo in kakšno količino le-teh, da ljudi pripravijo na ubogljivost.

opasno 1

Sedaj pospešeno barvajo le še na nebu v tistih državah, ki niso še v EU. Njim izpirajo možgane z drugimi kemikalijami, kot so jih uporabljali v državah, kjer živijo manj vročekrvni ljudje. Balkan je vedno bil kotel, v katerem so se kuhali vzroki za vojne. Zato je bilo potrebno najprej oklestiti njihov ognjevit značaj z zadnjo balkansko vojno in jim tako osiromašenim in obupanim milostno ponuditi vstop v EU – kot žejnemu vodo in lačnemu hrano.

Če ne bi bilo vojne, ne bi balkanski narodi, znani po svoji naravni inteligenci in dobrosrčnosti, tako lahko pogoltnili mnenja strokovnjakov, da izpuščanje kemikalij v nebo ni nevarno in škodljivo. Po vsem trpljenju zaradi krvave vojni, ki so ga preživela ljudstva Hrvaške, Bosne in Srbije predvsem zaradi »posredovanja« in pomoči politikov iz civiliziranih in dobronamernih držav, je narodom postalo vse že »normalno«. Zato tudi sprejemajo to barvanje neba kot preventivo, ki ljudi ščiti pred opeklinami. To je  seveda le laična razlaga, ker projekt Chemtrail uradno ne obstaja.

Če pogledamo mitologijo, je Uran od nekdaj počenjal čudne stvari. Pa, naj bo Uran dežurni krivec tudi za takšne manifestacije na nebu. Na koncu koncev je Uran kralj neba in kraljem je vse dovoljeno.

MERKUR 5

Če ugotavljamo, da je naša družba humana, bi bilo skrajno neetično dvomiti v znanstveno resnico. Če znanstveniki zagotavljajo, da Chemtrail ni dobro načrtovana akcija, ki se izvaja na globalnem nivoju z dovoljenjem vseh odgovornih družbenih vodij, jim bomo verjeli. To, da je zgodovina najbolj krvave dogodke spoznala za pozitivne, je običajna praska. Gre za neresnične zgodbe, pravijo najbolj priznani strokovnjaki. Da je to globalna zarota – neumnost. Verjetno lahko pričakujemo še nežna pipsanja iz zraka kot preventivo proti gripi, ljubljenju, smejanju ali objemanju. Če bodo še dodali kakšno težko kovino, da upočasnijo delovanje naših možganov, bo to verjetno le v naše dobro.

Če možgani delajo prehitro, to ni zdravo. To nam lahko dokažejo s svojimi odločitvami največji umi našega časa, ki so se odločili prodati svoje znanje in se postaviti na plačilni seznam najboljših ponudnikov denarja. Zatisnejo oči in dajo svoj znanstveni pečat na deklaracije za zdravila, za hrano, oblačila in vse izdelke, ki jih ljudje potrebujemo, ne glede na njihovo oporečnost. Nič hudega, če se bodo škodljive posledice pokazale čez deset let. Pomembno je le, da je proizvodnja izdelkov poceni in da so zaslužki veliki. Vse ima svojo ceno.

Veliko nas je prebujenih, ki pošiljamo naše molitve TINu in upiramo naše poglede v nebo, ker sami več ne zmoremo nositi težkega bremena. Mnogo nas je, ki se sprašujemo, ali smo naredili zadosti, da bi naš svet bil boljši. Mnogo nas je, ki se čutimo odgovorni, da nismo preprečili sodobnih genocidov in vseh zverstev v zadnjih dveh desetletjih. Nas je pa veliko tudi tistih,  ki slišimo nebo, ki nam odgovarja: » Slišali smo vas in vam sporočamo, da niste sami in da prihajamo k vam, da vas vrnemo na pravo pot.«

Zahvalimo se vesolju s toplo mislijo, z besedo in z dejanji. Vsak objem, ki ga bomo podarili sočloveku, bo istočasno objem tudi za vesolje. Vesolje vse vrača dvojno in ko bo prišel čas, se bo vesolje spomnilo vsakega našega objema.

Že od pra-zgodovine so pametni vedeli, da zvezde vplivajo na ljudi in da se vse revolucionarne spremembe zgodijo s posredovanjem Urana in v sodelovanju z drugimi planeti. Pametni in močni vedo, da je naša civilizacija na višku svojega razvoja in da je v današnjem času nujno ustaviti  globalno segrevanje – ne atmosfere ampak človekovih možganov.

vodolija vibracija 27

Pri vseh svojih početjih bi bilo dobro, da ne pozabijo, da bo možnost izbire, kako se bo vse izteklo, dalo vesolje in ne človek. Da se je 12.6.2010  na svojo sedem letno pot v ozvezdje Ovna napotil Uran v spremstvu Jupitra, na srečo vseh nas zemljanov, posamezni bogati lobiji niso imeli vpliva.

Jupiter je odgovoren, da vsi ne verjamemo, da je Chemtrail posledica povečanega zračnega prometa. Res je, da se sodobnemu človeku  mudi bolj kot prej in več potuje z letali kot prej. Podatki kažejo, da se je število poletov nad nebom držav članic EU v zadnjem letu povečalo nekajkrat v primerjavi s  številom poletov  pred desetimi leti.  Pri teh številkah nas resnično  ne sme presenečati, če so kakšne čudne sledi, ki se spremenijo v oblake. Politiki pravijo, da za trdno gospodarstvo in rešitev recesije potrebujemo trdne temelje. V tem duhu razumem, da zato tudi ne potrebujemo niti oblakov, ki hitro spreminjajo svojo obliko in izginevajo. Potrebujemo trdne in zanesljive oblake, ki delujejo trajno.  Način, kako smo uporabljali naše možgane pred 50 leti ne morejo, niti smejo slediti tistim starim neumnim oblikam oblakov, ki se jim je mudilo in so hitro izginevali. Uj, uj, uj…. Ta Uran….nam bo še zagodel

Ana Malenica

17. poglavlje iz knjige ČLOVEK SVETA VLADAR, DENAR NJEGOV JEČAR”