1. del : ČLOVEK, ZAKAJ TO POČNEŠ?

ČLOVEK 19

Opus: ZVEZDE VEDO, KAM SO NAMENJENE IN DVIGUJEJO PRST V OPOMIN ČLOVEKU

 

človek 1

1. del :  ČLOVEK, ZAKAJ  TO POČNEŠ?

Hlastanje po moči in po osvajanju celotnega sveta je stara zgodba in predstavlja ključ do odgovora, zakaj je zgodovina človeštva polna grozljivih zgodb in dogodkov, ki so jih povzročili posamezniki, ki so sledili svojim norim sanjam, da postanejo bogovi, ki upravljajo planet Zemlja in vse njene prebivalce.

Vsak normalen človek se sprašuje: »Kaj v človeku je tako temnega, kar ga sili, da počne hudobije in izvaja genocide na Zemlji?«

Vsak normalen človek se sprašuje: »Kaj je potrebno narediti, da se že enkrat prepreči, da norci splavajo na površje in za seboj potegnejo množice ljudi in z njihovo podporo pripeljejo človeštvo na rob kataklizme?«

Sprašujemo se in tudi vemo, da to ni dobro, pa jim vseeno sledimo kot ovce ovnu in jim z vsakim svojim podarjenim glasom na volitvah dajemo legitimno pravico, da se igrajo z usodo celotne svetovne populacije.

BB6

Mnogi vladarji so se videli sedeti s krono na glavi na piedestalu sveta in z žezlom v roki, ki je postalo simbol njihove suverenosti, ko so odločali o usodi svojega in tujih narodov. Pri tem so naredili vse, kar so imeli na razpolago, da so uresničili svoje cilje – ne glede na to, da je bila cena za doseganje le-teh plačana z množičnimi umori ljudi.

Ker so sledili svojemu hrepenenju po osvajanju sveta, so se v zgodovino zapisali Julij Cezar, Aleksander Veliki, Sulejman Veličastni, Džinkiskan, Napoleon, Hitler in mnogi drugi. Ne glede na to, da so živeli v različnih časovnih obdobjih, so imele njihove vizije in načrti nekaj skupnega. Vsi so želeli osvojiti ves svet in so vsi bili najavljeni s strani Vesolja. Bili so rojeni v času, ki jim je dal možnost, da so bile njihove želje usklajene s trenutnim gibanjem transcendentalnih planetov.

Vsi so dobro začeli z blagoslovom Vesolja in vsi so v nekem trenutku izgubili kompas in nadaljevali po poti, ki jih je odpeljala v napačno smer in njihovo karmo obarvala s krvjo nedolžnih ljudi. Nenehno se sprašujem in raziskujem, kaj je preprečilo vsem tem briljantnim umom, da niso svojih širokopoteznih in vizionarskih načrtov uskladili tudi z dejstvom, da pripadajo človeški rasi in da je njihovo bivanje na Zemlji le pogodba za določen čas, ki jo Univerzum sklepa s človekom. Vsi omenjeni so se rodili kot nebogljeni otroci in so bili z vsakim preživetim dnem, tako kot vsi ostali smrtniki, en dan bližje svoji smrti.

Prepričana sem, da bi se krmilo človeške zgodovine zasukalo drugače, če bi npr. Aleksander Veliki ali Hitler upoštevala, da sta bila ustvarjena za to, da opravita svoje poslanstvo v višje dobro vseh ljudi in da to mora biti usklajeno z moralnimi in etičnim zakoni.

Kdo bi bil tisti, ki bi takšnim ljudem moral povedati, da Vesolje ne daje blagoslova za hudobna dejanja? Kdo bi jim moral povedati, da se bo vsako njihovo dobro delo zapisalo v njihovo dobro in da se bo vse, kar ni usklajeno z univerzalnimi načrti, zapisalo v njihovo slabo? Te evidence v Vesolju delujejo brezhibno in jih ni možno ponarejati ali jih prilagoditi interesom posameznikov, kot je to v praksi na Zemlji. Nihče ne dobi tistega, kar mu ne pripada, oziroma nihče ni prikrajšan za kazen, če si jo zasluži.

KARMA 20

Na kakšen način je možno doseči, da človek sprejme dejstvo, da tudi nad najvišjim človekom po hierarhični lestvici na Zemlji  stoji neka višja sila? Brez tega zavedanja bomo vsi skupaj odgovorni, če bo višja sila posegla v naša neplemenita dejanja in bo uporabila kataklizmo kot edini mehanizem, ki ga ima na razpolago, da ustavi ponorelo človeštvo.

Vsi mi, ki živimo na Zemlji, ne samo »velika imena«, ki sem jih naštela, nosimo v sebi energije vseh naših prednikov. Naš energetski zbirnik je sestavljen iz vzorcev, ki so se oblikovali skozi stoletja in tisočletja – skupno z vsem, kar je oblikovalo zgodovino vseh ljudstev.

TIŠINA 3

Vsi ljudje smo se, poleg prsi naših mater, hranili tudi na prsih matere Zemlje in Univerzuma. Posamezniki, ki jih poznamo kot mojstre, mesije ali liderje, ne črpajo svoje moči iz svojega fizičnega telesa, temveč iz matrice, v kateri je zabeležena zgodovina človeštva. Njihove energije ni ustvaril človek, ustvarilo jo je Vesolje.

Zaplojeni so bili iz svetih, čistih in večnih semen, ki so vzklila v nekem pračasu in so čakali, da se pod zvezdnimi vplivi aktivirajo. Aktiviranje semen imenujemo »rojstvo otroka«. Ljudje, ki so se zapisali v zgodovino zaradi svojih »velikih dosežkov«, so se rodili z nalogo, da kot vmesni tamponi pomagajo, da se Zemljani dvignejo na višjo raven razumevanja življenja. Planet Zemlja predstavlja veliki transformator energije, preko katerega se individualna zavest človeka združuje s svojimi koreninami v velikem in veličastnem Univerzumu. Zato bi vsak človek moral biti ponosen na svojo vlogo in jo častno in dostojanstveno opraviti.

Ana Malenica, Astrologinja

www.astroanama.com/članki

20.4.2014