2. del: KDO SE SKRIVA ZA ZAVESO NA POLITIČNEM ODRU?

ČLOVEK 19

Opus: ZVEZDE VEDO, KAM SO NAMENJENE IN DVIGUJEJO PRST V OPOMIN ČLOVEKU

 

ČLOVEK 24

2. del: KDO SE SKRIVA ZA ZAVESO NA POLITIČNEM ODRU?

Priče smo času, ko sta se energija Zemlje in energija neke druge dimenzije iz velikega Univerzuma nevarno približali točki, kjer sta se v preteklosti že večkrat srečali in trčili druga z drugo tako močno, da sta obe razpadli.

Gre za dve dimenziji, ki sta med seboj zelo različni in vsaka s svojim delovanjem istočasno ogroža in obnavlja drugo. Del ene energije je vpisan v matrico druge in obe lahko obstaneta le, če se medsebojno dopolnjujeta in ne ovirata druga druge. Pri tem s svojim medsebojnim delovanjem močno vplivata na energetsko ravnotežje v celotnem Univerzumu.

Če pogledamo nazaj, lahko opazimo, da so se vse katastofe v zgodovini človeštva zgodile v istem časovnem obdobju, ko so bile rojene tudi osebe, ki so s svojimi dejanji zaznamovale našo zgodovino. Mislim, da je boljša razlaga, da so bile vse te osebe ustvarjene kot mesije in so bile rojene kot del paketa pomoči, ki jo je višja inteligenca pošiljala človeštvu z namenom, da se pričnejo procesi čiščenja v cilju združitve dveh dimenzij v eno.

človek 13

Na žalost vseh nas Zemljanov energije tistih, ki jih naša zgodovina pozna kot »velika imena«, niso prepoznale svoje naloge in ti ljudje so s svojimi dejanji ustvarjali nove vzroke, kar je terjalo v materialnem svetu nove, še bolj grozljive posledice.

Ker so bili zasvojeni s častihlepnostjo, so izgubljali stik s svojim praizvorom, njihova dejanja pa so povzročala nasprotne učinke. Tozadevne dimenzije, ki bi se morale približati in združevati  med seboj ter spreminjati svojo osnovno energijo na enak način, kot se mešata voda iz reke in morja na ustju, ali kot noč, ki zapušča horizont in prepušča mesto svetlobi, so na žalost padle pod negativen vpliv posameznikov in dosegle nasprotne učinke.

V kritičnem trenutku so te osebe postavile na prvo mesto svoje lastno častihlepje in na mesto udejanjenja višjega dobra za vse ljudi dale prednost svojim individualnim ciljem. Posledice so bile jasne: obe dimenziji sta se začeli oddaljevati druga od druge. Navidezno je to pomenilo, da se je s posredovanjem teh ljudi preprečila kataklizma, ker se je Zemlja izognila nevarnemu trčenju dveh kontrastnih dimenzij. V globini je to pomenilo, da se je demon teme in zla, ki vlada eni dimenziji, le odmaknil od dimenzije, kjer vlada blagoslov in svetloba, in je pridobil na času, da se je lahko okrepil in ojačal v svoji želji, da se pripravi za naslednji skok, s katerim bo porušil planet Zemlja in zamajal celotni Univerzum.

človek 14

„Velika znanost“  bi lahko veliko pridobila, če bi se v iskanju odgovorov na vprašanje »Kako doseči boljšo kvaliteto življenja brez vojnih spopadov in revščine?« posvetovala tudi z astrologi in upoštevala njihovo mnenje. Na internetu in v drugih javnih sredstvih obveščanja se omenjajo različna imena, za katerimi se skrivajo eminence, ki v resnici upravljajo z našim planetom. Imenujejo jih „Veliki brat, Iluminati, Ročfildi“ in podobno. Ne vem, zakaj se že enkrat ne pove jasno in glasno, da »vse poti vodijo v Vatikan« in da so vatikanski gospodje tisti, ki imajo ves svet v svoji pesti. Katoliška dogma uradno izključuje filozofijo Astrologije in je ne priznava kot znanost. Vendar pa je ta mačehovski odnos le maska za zavajanje javnosti, da bi prikrili resnico o tem, kako prav Vatikan uporablja znanje, ki ga ponuja Astrologija, da lažje »upravlja« naš svet.

Ravno Katoliška cerkev ima v svojih rokah vse stare knjige modrosti, v katerih je razložena zgodovina sveta, in vse filozofije o vzrokih in posledicah, ki predstavljajo temelje vseh znanosti. Vsi odgovori se skrivajo in temeljijo na poznavanju hitrosti gibanja planetov in ostalih nebesnih teles v naši galaksiji.

Astrologi razlagamo, da je vse možno spremeniti, če poznamo delovanje planetov, in da so spremembe edina stalnica v naši dimenziji. Ne obstajata dva enaka trenutka v našem času, ker se planeti neprestano premikajo in s svojim gibanjem povzročajo dobre in slabe spremembe. V korenini vsakega človeškega trpljenja in bolečine se najde vpliv nekega planeta. Tisti, ki dobro poznajo Astrologijo, lahko spreminjajo dogajanja in »upravljajo« s svetom. Vse tiste, ki podcenjujejo znanje Astrologije, sprašujem: »Katera velika znanost nam lahko ponudi točen podatek o stanju česarkoli na Zemlji leta 2050?«

Astrologi imamo na razpolago Efemeride (knjiga planetarnih pozicij), v kateri je navedeno, da bo 31. decembra 2050 Sonce na 9. stopinji, 28. minuti in 38. sekundi Kozoroga. Enako verodostojne podatke imamo za vse ostale planete. Ko je Nostradamus, ki je živel v 15. stoletju, pisal svoje prerokbe, je vedel, da je bilo Sonce 31. avgusta 1920 na 7. stopinji, 2. minuti in 1. sekundi Device.

papež 5

To vedo tudi v Vatikanu in kreirajo svojo politiko na podlagi astroloških izračunov. Oni že vedo, koga je Katoliška cerkev kot dobro organizirana skupina izbrala za prvega človeka, ki se bo usedel na vrh piramide za upravljanje Zemlje. Eno je pri tem jasno – ta čast ni namenjena papežu, niti sedanjemu niti bodočemu. Vsak papež je le marioneta, ki jo vatikanski krojači oblečejo v ustrezna oblačila, primerna za čas, v katerem papeži živijo in delujejo.

Razen osebnosti iz vrst Katoliške cerkve (večine teh ne poznamo) imamo na Zemlji trenutno zelo malo kvalitetnih energij, ki imajo v svoji matrici odtis Univerzuma.

BB3

Današnja zgodovina Zemljanom na veliko žalost ponuja osebnosti, ki nimajo srca in duše, so zasvojene z zlobo, anemične in brez dostojanstva. Takšne energije so se trenutno usidrale na čelo vseh velikih evropskih držav, Evropske unije in Amerike. Te energije nimajo podpore Univerzuma, zato se združujejo in se skrivajo za institucijami in združenji. Nimajo lastne moči oz. po domače rečeno nimajo »jajc«, da bi se postavili suvereno na čelo svojih držav ali gibanj ter jasno in glasno povedali, kaj želijo, in skladno s svojimi vizijami svojo energijo usmerili proti cilju.

Ana Malenica, Astrologinja

www.astroanama.com/članki

20.4.2014