Predavanje: Uran

Uran je bil prvi od treh odkritih planetov iz družine trans-personalnih planetov. Skupaj z Neptunom in Plutonom, Uran predstavlja astrološko trojstvo. Njihovo simboliko povezujemo s civilizacijskim in kulturnim razvojem na našem planetu, ker vplivajo na transformacijske spremembe znotraj družb in generacij. Zato jih tudi imenujemo generacijski planeti. Ko govorimo o generacijskih planetih, je potrebno omeniti tudi Saturn, ker brez njegove asistence ne bi bilo aktivnosti kolektivno nezavednega uma.

Uran je odkril angleški astrolog William Herschel 13. marca 1781. leta. Našel ga je v ozvezdju Dvojčka. Novo odkriti objekt, za katerega je sprva mislil, da je komet, je prvotno imenoval Georgium Sidus – Georgeva zvezda, v čast angleškega kralja Georga 3. To je bila dobra poteza, ker ga je kralj iz hvaležnosti nagradil z mestom kraljevskega astrologa. Tako se je lahko z dobro letno plačo v celoti posvetil svoji ljubezni, astronomiji. Kasneje so Georgiuma Sidusa vseeno preimenovali v Uran, kot je to bila navada, da se planeti imenujejo po rimskih bogovih.

Ko govorimo o Uranu, imamo vedno v mislih 2 dimenziji: ena je povezava Urana z razvojem Kozmosa in druga je rojstvo antropomorfnih bogov, o katerih večinoma govorimo v duhu in v stilu človeških življenj. Vprašanje je, kdo je bil komu vzor, ko govorimo ali o intrigah, ločitvah, maščevanju, družinskih konfliktih, ločitvah in tudi o zločinu? Ali se je človek zgledoval po bogovih, ali so bogovi posnemali človeka.

Kozmologija nam je ponudila razlage o rojstvu Univerzama v smislu Velikega poka. Ta teorija je po mojem mnenju enako nepopolna, kot tista razlaga, ki nam jo je za to spontano kreativnost ponudila Biblija, ki pravi, da se je z ukazom Boga, »naj bo svetloba«, svetloba resnično tudi naredila.

Kaj pa je res obstajalo pred ustvarjenim Univerzumom? – ali je bil Haos – transcendentna Božja veličina – pred fizičnim Univerzumom, ali pa brezoblični, prazen, nedokazljiv in z ničemer povzročen ambis, iz katerega se je razvila zavest in življenje? Verjetno je, da to človeku nikdar ne bo razkrito iz preprostega razloga, ker bi se v primeru, da bi se človek, če bi imel ta znanja, posluževal še večjih in težjih zlorab, kot to počne sedaj.

Po grški mitologiji je bil OURANUS prvi bog, ki je spontano oblikoval ustvarjeno kreacijo in s svojo imaginacijo in vizualizacijo ustvaril Univerzum znotraj Haosa. Mitologija pravi, da je v globini sanj bila prisotna ideja Vesolja in se je Vesolje rodilo tako, da je Ouranusova kreativna moč znotraj Haosa eksplodirala v obliki uranovskega principa, ki predstavlja Božji um, ki je sposoben spontano ustvariti kreacijo iz imaginacije in vizualizacije.

Rimska mitologija je Ouranusa preimenovala v Urana in ga postavila za boga vseh nebeških teles in neba. Urana so postavili za moškega boga, ki ga predstavlja element zraka. Vse Uranove božanske ideje so bile zbrane v nebeškem umu v obrazcih, ki so predstavljali prihodnosti in so bile odgovorne za dejanja v času, ki je prihajal. Pri mitoloških zgodbah srečujemo veliko kontradiktornih navedb, in včasih se mi zdi, da je vsakem avtorju bilo prepuščeno na voljo, da si je ustvari svoje lastno mnenje. Nekateri od njih trdijo, da je Uran vnuk Haosa, medtem ko drugi pišejo, da je bil mož svoje matere Gee. Ta slednja trditev nas pripelje do čistega incesta in nas sili v razmišljanje, da je ravno ta genialni Uran odgovoren za to, da se v človeku skriva toliko neplemenitih potreb.
Geo so Rimljani istočasno častili na širšem nivoju, kot kozmično maternico in ženski princip, in kot Mati zemlje v ožjem smislu. To pomeni, da je ravno Gea hčerka Haosa in naša prvotna maternica, ki je rodila tudi Urana.

Po drugi strani je zakon med Geo in Uranom resničen, tako kot je resnična povezava med zrakom in zemljo, ki predstavljata simbole odnosa med nerealizirano idejo in ustvarjeno omejeno obliko ozemljene vizije.

Zakon med Uranom in Geo je kratko trajal. Do nesporazumov je prihajalo predvsem zato, ker je bil Uran preveč vpet v svojih sanjah in v kreativnem umu. Njegova božanska imaginacija je lebdela visoko, in njegov čas je mineval v gradnji »dvorcev v oblakih«, znotraj svobodnega in neodvisnega božanskega duha, in ga dogajanja na zemlji niso niti preveč skrbela, niti ga niso zanimala.

Tako se je le poredko spustil na zemljo in s svojimi genialnimi idejami o prihodnosti oplodil Geo. Iz redkih srečanj Urana in Geje so se rodili čudni otroci, kateri so bili pravo nasprotje Uranove božanske vizije lepote. Uran je svoje otroke videl kot monstrume in jih je zasovražil že ob prvem pogledu. Ni mogel sprejeti, da je on znotraj omejene materije kot vrhunsko realizacijo svojih sanj ustvaril pošasti, ki jih poznamo pod imeni Kiklopi in Titani. Razočaran in izdan v svojih idealih, je Uran negiral očetovstvo in je svoje otroke vrgel v globine Tartarosa – temno in morbidno področje v podzemlju, skrito v telesu same Geje.

V nasprotju z očetom, je mati Geja svoje otroke sprejela z ljubeznijo, tako, kot to tudi danes naredijo vse zemeljske matere, ne glede na to, kako naše otroke vidijo drugi. Za vsako mamo je njen otrok najlepši, in za vsakega otroka je njegova mama najlepša.

Povratek otrok v njeno globino je počasi začel pritiskati Gejo tam, kjer je bila najbolj ranljiva. Sklenila je, da se bo maščevala Uranu in je naščuvala svoje otroke, da so se pridružili njeni želji po maščevanju. S tem dejanjem so Titani, Rea, Okean in Kron postali za večno simboli separativne moči narave in vojne med bogovi, ki je imela dalekosežne posledice za božji svet. Zrušenje starega Boga Urana in postavljanje novih bogov je za večno spremenilo kult nedotakljivosti bogov.

Bratje Titani so za eksekutorja postavili Krona, ki je očeta Urana počakal v senci, ko je naslednjič prišel do Gee. Kron je s svojo levo roko, ki bo kasneje postala znamenje slabega predznaka, s srpom iz kremena, odrezal genitalije svojemu očetu in jih vrgel v ocean. Tudi to dejanje kastracije je možno razlagati v kontekstu interpretacije kozmičnih teorij ali kot razlago za človeške konflikte.

Če sprejmemo Urana kot inicialno manifestacijo iz Haosa, si ga lahko predstavljamo tudi kot nepogojeni čas ali brezčasnost vse do takrat, ko je po kastraciji izgubil svojo moč. Z dejanjem kastracije je Univerzum postal omejen in je prišel pod oblast pogojenega časa, ki ga je predstavljal Kron.

Ko je Uran je izgubil svojo ustvarjalno moč, je Kron postal Bog časa. Uran ni mogel več spontano ustvarjati, ker je kanal, s katerim je oplojeval materijo – Geo, bil za večno pretrgan.

Enotnost in celovitost Univerzuma so bili porušeni in omejeni z časovnimi in prostorskimi omejitvami, ki so ponujali življenje le znotraj določenih parametrov.

Kron, kateri je v astrologiji predstavljen s simbolom Saturna, je tisti, ki nam določa meje gibanja, ki nas brez besed uči kaj smemo in kaj ne smemo prestopiti. Ko govorimo o današnjem času, bi za Krona bila idealna služba, da dela na diplomatskih predstavništvih, kjer izdajajo vizume.

Ko sledimo mitologiji, vidimo, da je v svoji vladavini Kron – Saturn šel po stopinjah svojega pohabljenega očeta in je dobesedno posnemal njegova dejanja. Ljudski pregovor pravi, da življenje vsakega od nas tepe z našim lastnim orožjem. Iz strahu, da bi kateri od njegovih otrok prevzel kraljestvo, je Saturn vse svoje otroke takoj po porodu pogoltnil. Med njegovimi številnimi otroci je tudi Jupiter – Zeus, katerega je mati Gea po porodu skrila, in je očetu Saturnu podtaknila kamen, zavit v rjuho.

Kasneje je Jupiter, po dogovoru z svojo materjo Geo, prevzel kraljestvo Saturnu. Preko teh zgodb nam ni težko prepoznati, da je borba med Bogovi pravzaprav borba med starim in novim, in je preko njih simbolično predstavljena večna tema evolucije, ki je naraven pojav integracije novih idej v že sprejete modele življenja in zavesti.

Ko poslušamo mitološke zgodbe, se nam upravičeno zastavlja vprašanje, ali je vloga Geje pozitivna in v nadaljevanju, ali je Gea zares bila dobra mati, ali je bila samo spretna političarka, ki je rojevala otroke kot orodje za dosego svojih ciljev.

Simbolika kastracije Urana je povezana tudi s problemom spolne nemoči (impotence) in sterilnosti moških. Srečujemo jo v drami iskanja Grala. Zgodba, ki nam predstavlja pohabljenega kralja, ki je bil ranjen v genitalije in je vladal pusti zemlji.

V današnjem času se ta zgodba pojavlja v moderni obliki, vendar ni nič manj zaskrbljujoča, kot je tragedija kastriranega Urana, ali pohabljenega kralja. Zaskrbljujoč je podatek, da se v današnjem času veliko število otrok rodi s pomočjo umetne oploditve, kar ima sigurno še globljo simboliko kot padec natalitete. Vitalnost kralja in vitalnost zemlje so še vedno osnove življenja na našem planetu.

Z izgubo svoje sposobnosti spočetja zemlja prihaja v fazo degeneracije in izginjanja.
Ali bo opozicija Urana in Saturna poskrbela tudi za povratek viteza Grala, ki bo pozdravil pohabljenega kralja in mu vrnil moč oploditve? Tudi na takšna vprašanja astrologi iščemo odgovore v karti posameznika, če analiziramo Urana, Plutona in Neptuna.

Položaj Urana v natalni karti nam pove o področju življenja, kjer se bo njegova revitalizirajoča energija osvobajala, kjer se bo sprostila in eksplodirala znotraj Haosa, vsakega od nas.

Položaj Plutona nam pove, kje čutimo to rakavo rano, ki naj bi jo Uran očistil. Pozicija Neptuna nam pove o zdraviteljski viziji, ki nas zdravi preko lastnega doživetja integracije in enotnosti. Prijateljica mi je pisala, da pogreša svojega moškega, ki nima depiliranih nog in prsi, ki zna zamenjati varovalko in počeno pnevmatiko, ki se ji ne vtika v kuhinjske zadeve, tako, kot je to počela tašča, in ki bi se z njo ljubil vsako noč.

Očitno to postaja kroničen problem modernega človeka in bi razpravo o tem uvrstili na dnevni red v enem od naslednjih predavanj. Ženke se sprašujejo, kam so izginili njihovi moški in naši moški pogrešajo dekleta, ki so jih nekoč tako strastno ljubile. Zgodba o Uranu pravi, da je rezultat kastracije Urana, pojava Afrodite – Venere, ki se je vzdignila iz morja, v katerega je Kron odvrgel genitalije.

Ta simbolika mita nas lahko nauči, da edino preko transformacije moškega principa, preko srednjega rodu do ponovnega pojava v obliki vodne boginje ljubezni, se lahko Uran povrne nazaj na svoj prestol, kateremu trenutno vlada Kron.

Prepričana sem, da le zapeljiva narava Venere – Afrodite lahko reši zapeljano človeštvo iz vseh mogočih težav,ki so prišle iz Pandorine škatle. Čarobna pesem ljubezni nam lahko pomaga, da se odzovemo na klice trans – personalnih bogov, preden bo prepozno. Le čista Ljubezen lahko prepreči, da bi se naš planet pogreznil v ambis, tako kot se je to zgodilo z Atlantido.

Prepričana sem, da je edino ljubezen ta, ki nas odpira neznanemu, in ki nam lahko pomaga, da se razbijejo vse ovire, ki nas ločijo od nas samih in od vsega ostalega v našem okolju, kar nas dela dobre.

Mitološke elemente srečujemo znotraj vseh družb v polariziranem konfliktu med matrijarharnim in patrijarharnim družbenim ureditvam. Že celo desetletje govorim o ženskem pozitivizmu in hlastam po dnevu, ko se bodo ženske začele vključevati v upravljanja na vseh nivojih naše družbe in ko bodo s svojo navzočnostjo odprle novo dimenzijo življenja.

Zgodbe o elementarnem konfliktu med funkcijama zraka in zemlje, duha in materije, so globoko zakoreninjene znotraj dominirajočih arhetipov. Še vedno je naša družba vodena s strani moških – PRIMES INTER PARTES – PRVI MED ENAKIMI.

Moč moškega principa je najmočnejši princip v vesolju in ta traja več kot 2000 let; še od časa, ko je po grški mitologiji vladavina bila odvzeta prvemu bogu univerzuma, Uranu, in predana Kronu – Saturnu.

Dejstvo, da več moških kot žensk zahaja v lepotne salone, in to v državah, ki slovijo po svojih latino – moških, nas opozarja, da so moški postali utrujeni od lastnosti, ki so jih skozi stoletja simbolizirali: inteligenca, sposobnost, logika, razum, borbenost, znanstvena objektivnost. S tem so odprli novo poglavje v svoji moški identiteti, ki pa jih na žalost vsak dan bolj oddaljuje od njihove temeljne narave.

Ali bo opozicija Urana in Saturna pripeljala nazaj pogrešanega Urana, opremljenega z genitalijami, ali brez njih? Mit pravi tudi, da so Grki, že enkrat poskušali vrniti Urana na zemljo, in sicer takrat, ko je obstajala Atlantida, ki je bila dežela, v kateri so se rojevali bogovi. Uran je bil njihov kralj in prvi učitelj astronomije.

Moderna naloga Urana je, ne samo da doseže prijateljski odnos med njim in med Gejo, temveč tudi, da oplodi svojo Gejo, strastno in z ljubeznijo. Opozicija Urana, ki se trenutno nahaja na 25. stopinji ozvezdja Rib in Saturna, ki se nahaja na 21 stopinji ozvezdja Device, je opozicija med pravilnim in pravičnim. Saturn predstavlja pravičnost in Uran pravilnost.

Ni pravično, da Uran ostane izločen iz svoje kreacije zaradi napak iz preteklosti in to pravico mu bo Saturn moral priznati in izbrisati vse stare povezave. Vsak od nas bo moral dati svoj prispevek k temu, da bo oživel naš odnos z Božanskim umom, ker je to glavni pogoj za korak naprej v prihodnost.

Astrološkemu Uranu so skozi stoletja pripisovali borbo s Saturnom s ciljem, da prebije okvirje in ponudi nove možnosti za ekspanzijo. Ta borba je prirojeni obrazec nas samih in ga nosimo celo življenje.

Sedaj je prišel je čas, da Urana reintegriramo v naš značaj in naredimo korak naprej izven njega samega in dovolimo identifikacijo s Kron – Saturnovo dominacijo zemlje in materije.

Pravilno je, da sledimo Uranu, ki od nas pričakuje, da postanemo njegov nov kanal za komunikacijo s svojim okoljem, da nadomestimo njegove amputirane genitalije in postanemo
njegovi kreativni zastopniki sprememb. Da se ne bomo preveč oddaljili od realnosti, da se ne bomo izgubili v naših sanjah in imaginacijah, kot je to nekoč storil Uran, in pozabili na naše obveznosti do nas samih in do družbe, bo moral poskrbel Saturn, ki bo moral vsako naše dejanje pretehtati in spustil naprej le tista, ki bodo dobila pečat »pravično«.

Moderna astrologija, ki raziskuje ciklične modele znotraj človeške narave in družbe, nam
je sigurno sposobna olajšati te transformacijske procese. Odpiranje kanalov bo zelo boleče, in če ne bomo pripravljeni sodelovati z roko v roki s Saturnom in Uranom, se bo zgodilo enako, kot se je zgodilo Uranu, ko mu je Saturn odsekal genitalije.

Če ne bomo prepoznali simbolike planetov, bo vsak od nas izgubil svoje lastne genitalije.
Ne bo nam jih odrezal Saturn, kot je to nekoč storil z Uranom. Saturn bo prisilil vsakega od nas, da si jih bomo sami odsekali. Pri tem se bo obnašal čisto po Saturnovsko: molčeč in z dvignjenim prstom. Saturn nas uči brez besed. Le dvigne prst, da nam pokaže, ali smo izpit naredili ali pa ne. Zakaj smo padli na izpitu moramo odkriti sami, to pa pomeni, da se moramo snovi naučiti perfektno in brez najmanjše napake. Le tako bomo dobili prehodno oceno in stopili korak naprej.

V astrološki simboliki astrološkemu znamenju Vodnarja gospodarita dva vladarja: Uran in Saturn. Uran predstavlja prihodnost, Saturn preteklost. Uran je zračna, Saturn je zemeljska energija. Ali si bomo rezali genitalije ali ne, je odvisno od nas samih, koliko energije smo pripravljeni vložiti v dialog med njima. Tema dialoga bo vedno vpeta v vprašanje: kaj je pravilno in kaj je pravično? Pri tem nam sigurno lahko pomaga stavek, ki predstavlja osnovo vsake filozofije: ne naredi ničesar, kar ne želiš, da tebi naredi nekdo drug.

Upam, da je prišel čas, da se tega naučimo.

Astrologi pravijo, da se je vstajenje Urana ob koncu 18. stoletja zgodilo, ko je bil svet
pripravljen na revitalizacijo. Od 1781 leta je naš zahodni svet stopil na pot radikalnih transformacij družbe.

Zgodile so se revolucije v Franciji, v Ameriki in povrh še industrijska revolucija, ki je ustvarila pogoje za novo dobo na področju znanosti in tehnologije, ki je omogočila mehanizacijo starih načinov proizvodnje, ki so bili bazirani na intenzivno izkoriščeni delovni sili.

Revolucionarni duh je prevzel ves svet, ki je bil pripravljen dati pečat novi dobi.

Človek je osvajal novi svet, osvajal vesolje, ustvarjali nova orožja in vsako novo orožje je posejalo več smrti.

Ali to pomeni, da je Uran še enkrat zabredel v imaginacijo svojega božanskega uma? Takrat je pozabil na Gejo, danes pozablja na vse ljudi. Zaradi modernih tehnologij proizvajamo več, kot smo sposobni porabiti; delo opravljajo stroji in milijoni ljudi so brez dela in posledično brez preživetja. Ali je to naša priložnost, da stopimo na pot prihodnosti brez velikih žrtev, sedaj, ko sta se na mlečni stezi, eden nasproti drugega znašla dva gospodarja istega znamenja. Se gledata iz oči v oči in merita svoje moči. Tokrat ima Uran nasproti sebe Saturna v opoziciji, in vsak od nas je obvezan dati svojo vibracijo in preprečiti, da bi Saturn odsekal genitalije Uranu, ker to ni pravično. Saturn nas uči etike in ni etično kastrirati svojega očeta, ne glede na to, kaj je slednji storil. Pomagajmo Saturnu, da ne sliši prošnje matere Geje, da se maščuje svojemu očetu.
Revolucionarni impulz Urana že dobro poznamo, kako deluje pri vsakem posamezniku in v kolektivu, vendar obstajajo vprašanja, na katera človek nima odgovorov. Kam nas ta impulz vodi in kakšne spremembe lahko pričakujemo. Katera vizija prihodnosti je prava in po kateri poti moramo iti naprej.

Z iskanjem v sebi lahko delno razumemo te revolucionarne ukaze. To pomeni, da je vsak od nas revolucija sam zase. Vse je že bilo sprejeto in storjeno v progresivnih svetovnih kulturah in družbah.

Vse moči porabimo, da ustvarjamo tehnološki dosežek, smo žrtve svojih lastnih ciljev, ki nam, ko so enkrat doseženi, postanejo breme. Dobra ilustracija je prekomerna teža. Delamo noč in dan, in večji del denarja porabimo za nakup hrane, in ker dobro jemo se debelimo.

Čez čas nas začne naša debelost motiti in potem delamo, da zaslužimo denar, ki ga zapravimo zato, da se znebimo odvečnih kilogramov.

Ali nas bo ta opozicija naučila, da prevzamemo odgovornost za naše akcije in da začnemo vsak sebe preoblikovati zato, ker smo prišli v čas, ko se zahteve vsakega posameznika ujemajo z vizijo prihodnosti, ki se je razvila iz medsebojne odvisnosti zemlje in neba.
Mogoče je ključ, ki ga ima vsak od nas, skrit v naši telesno-možgansko-umski strukturi.
Raziskave so pokazale, da je naš mentalni pogled na vse okoli nas tako različen zato, ker je fizična struktura možganov dualistična zaradi razdeljenosti na dve hemisfere, ki imata različne funkcije.

Uran upravlja človeškim možganom. Preko možganov um ali zavest aktivira naše fizično telo in vsa naša dejanja.

Hemisferi sta v medsebojni interakciji, vendar ima vsaka svojo osebno vlogo in funkcije, ki jih mora opraviti. Ker smo na zahodu levo-hemisferni pristop razvijali bolj kot desnega, je pričakovati, da bomo pod pritiskom sedanjih astroloških figur, morali izvršiti rebalans in zavestno prebujati desno-hemisferske funkcije in aktivnosti v naši družbi.

Leva hemisfera je naš analitični um, racionalni um, govor, pisanje, številke in vse kar izhaja iz te simbolike. Ker raziskuje vse okoli sebe in nas v vesolju sili, da se identificiramo z vsem, kar je v nalogi leve hemisfere naših možganov in kot družba in posameznik imamo malo znanja za holistične odnose. Po svojem delovanju je leva hemisfera podobna računalniku v katerem je shranjena baza podatkov, ki vse nove izkušnje primerja in kategorizira na podlagi že znanih in potrjenih modelov. Zato je naklonjena starim vzorcem in tradiciji in spušča naprej le tisto, kar je ne obremenjuje in ne sili v revolucionarne spremembe, ki so brez izjeme vse boleče.

Desna hemisfera obdeluje vse izkušnje in informacije katere leva hemisfera ni sposobna povezati s svojo bazo podatkov, ker nima ustrezne korespodencije in asocijacije. Ona je bolj povezana z emocijami in čustvi, seksom in z holističnimi modeli na področju relacij in odnosov. Desna hemisfera razume poreklo vseh informacij, ki jih sprejema, ker se odziva na novosti in večinoma v njih uživa na način, kakor otrok doživlja življenje, dokler ga ne potisnemo v kalupe.

Leva hemisfera secira informacije in jih klasificira po grupah v že obstoječe kanale, desna hemisfera obdeluje to informacijo in jo postavlja v kompleten kontekst.
Za večino dogodkov in stvari, ki so vplivale na slabo in nizko kvaliteto življenja, tako posameznika, kot družbe je odgovorna leva hemisfera človeških možganov.

Tekoči konflikt, ki izhaja iz opozicije med Uranom in Saturnom je le paralela med desno in levo hemisfero naših možganov.

Mnoge spremembe v naših življenjih ne bodo izzvane zaradi višje sile, kot se radi izgovarjamo, ko smo prisiljeni v spremembe, ki nam niso všeč. Osvobajanje Urana, ki se dogaja pod strogim očesom Saturna, nam še vedno pušča možnost prostovoljne izbire med dobrim in slabim.

Ne zapravimo te priložnosti samo zato, ker se nam ne ljubi ukvarjati z osebami, ki jih ne maramo, ki nas dolgočasijo ali ki jim zavidamo zaradi nečesa, kar one imajo, mi pa ne.

Ocenimo naše življenje s strogimi kriteriji in dopustimo možnost, da je v segmentu, ko smo sebo spoznali za žrtev, bilo obratno, in da je oseba katero krivimo za naše trpljenje bila naša žrtev.

Simbol Vodnarja, kateremu gospodari Uran je deček, ki nosi vrč iz katerega se voda izliva. Ezoterično to pomeni vodo, ki se izliva na žejnega človeka. Astrološki simbol nam sugerira valove zraka, vetra ali gibanja zraka, ali pa kačo modrosti. Posoda, ki jo ima vodnar na ramenu predstavlja vrč, ki je povezan z neskončnim, spiritualnim svetom energij in s silami univerzalnega življenja in zavesti.

Uran in kriza vedno gredo skupaj, vendar je kriza vedno le faza v osebni rasti in se pri tem sproščajo nove energije, ki nam odprejo nove poti v prihodnost.

To nam omogoča, da sprejmemo in razumemo, da živimo v svetu ki ne miruje pač pa
se neprestano spreminja in nas vabi, da se prostovoljno vključimo v procese adaptacije in da ne čakamo, da nas »usoda« doleti. Če bomo sami vzeli svojo usodo v svoje roke tako, da bomo poslušali svojo desno hemisfero, imamo možnost, da doživimo prijetno srečanje. Če bomo trmasto sledili le svoji levi hemisferi, bodo vsa srečanja z našo usodo boleča in mučna.

Vsak od nas s svojimi možgani sodeluje pri gradnji globalnih možganov na podlagi elektronskih signalov, ki jih oddajamo.

Tako kot velika količina slabih informacij , ki se pretakajo z veliko hitrostjo lahko v sekundi pripelje do nevrološkega šoka in zločina, tako lahko velika količina dobrih informacij prepreči, da se kataklizma zgodi. Ta izmenjava informacij in signalov je hitrejša od vseh družbenih sprememb, ki so do sedaj znane skozi zgodovino civilizacije.

Uran v Ribah se na skrivnosten način prebuja in se približuje Geji. Pomagajmo mu, da zadovolji njene potrebe, saj je ravno človek njihov potomec. Vsak od nas ima sedaj možnost, da poveže fizični in spiritualni del svojih možganov, in da to opravi na harmoničen način.

Lahko je reči, težko bo izpeljati.

Človeški um se je z uporabo računalnikov zelo razširil, in podatki, ki so shranjeni v možganih posameznika, se na žalost lahko obdelujejo hitro in spretno, tudi proti naši volji, ne da bi se tega zavedali. To dejstvo lahko povzroči veliko škode civilizaciji in ogrozi njen obstoj.

Zato potrebujemo vlade in vodje, ki se naslanjajo na pravilno in pravično funkcioniranje te globalne nevronske mreže komunikacije.

Moramo doseči, da se dualnost, ki vlada med individualnim in kolektivnim pretvori v
Enotnost. Opozicija Urana in Saturna kliče vsakega od nas, da realiziramo Uranovo vizijo. Saturn nam pomaga, da ideali Urana ne ostanejo le ideal znotraj desne hemisfere naših možganov.

Ne bomo se mogli izogniti velikim političnim pretresom, ki bodo spremljali prehod Urana iz znamenja Ribi v znamenje Ovna, lahko pa preprečimo prelivanje krvi, če bomo ubogali navodila Saturna, ki ima ključe vrat na katerih piše »ETIKA in spoštovanje«.

Na bojnem polju se bodo eden nasproti drugega znašli nove strukture, ideali in družbena komunikacija in obstoječi sistemi, ki v človeku razvijajo neplemenita čustva.

Kdo bo zmagal je odvisno od stanja vsakega živečega posameznika. Zato je nujno, da prvo dvignemo pokrove z lastnih sodov neznanja in pogledamo globoko vase, tja, kjer imamo v srcu zaprto božanstvo, ki se imenuje ljubezen.

Kazalec na kozmični uri se premika počasi proti točki, ko se bo zgodilo, dobro ali slabo, odvisno od stanja naših možganov.

Geja je pripravljena da objame nebeškega Boga Urana. Z njihovim objemom se lahko življenje na zemlji iniciira v planetarno zavest.

Preko opozicije Urana in Saturna so se na energijske vibracije odzivali progresivni misleci, razni umetniki in posamezniki, ki so se ukvarjali z raziskavami spiritualnih tem. Mislim, da so še pred vstopom Saturna in Urana v opozicijo, (ker se vplivi teh počasnih planetov čutijo dosti prej, kot se točno zgodi astrološka figura) vse trenutno živeče osebe na planetu Zemlja, bile potisnjene, neodvisno od svoje volje, v proces odpiranja kanalov na nezavednem nivoju, z namenom, da sprejmejo inspiracijo za razumevanje evolucionarnih energij v človeško civilizacijo.

Te energije obstajajo od nekdaj in so bile osnova za vsa znanstvena odkritja in tehnološke napredke. Tudi v prihodnjem času bodo odigrale pomembno vlogo predvsem v notranjem gibanju kolektivnega uma; povzročile bodo nove pristope v politični teoriji in državnem upravljanju, dale bodo nove spiritualne impulze in ustvarile novo religijo, ki bo ponudila človeku nove tehnike za njegov notranji razvoj.

Do sedaj je večina ljudi v svojem kolektivnem in individualnem življenju bila gluha in slepa za vibracije transcendentalnih planetov. Malo jih je slišalo šepetanje umetniških muz ali čutilo radovednost raziskovalnega uma, da dojame povezanost človeka in vesolja.
Za tiste, ki poznajo vplive generacijskih planetov ni tuje, da te planeti predstavljajo Usodo posameznika. Ker pa pogostokrat niso zavedno vpleteni v življenje človeka, se njihov vpliv razkrije kot »prst usode«, in sicer v dogodkih, za katere mislimo, da se zgodijo brez naše kontrole in so pogojeni s strani zunanjega sveta.

Moja razmišljanja so usmerjena v sceno prihajajočih globokih kriz, ko bo vsak od nas skušal obrati tisto, kar je posejal v preteklosti. Večina bo to krizo doživela kot svojo osebno zoženo izbiro, brez možnosti, da karkoli spremeni. Čutili bodo nemoč v stilu »moje možnosti so strogo omejene« in bodo skušali najti odgovor za svoje strahove pred spremembami v starih notranjih obrazcih, ki se glasijo: »nisem imel druge izbire«.
Pa je ne bomo odnesli tako poceni.

Vsak od nas bo moral sprejeti odgovornost in globoko pogledati vase. Za vsako sprejeto politično odločitev, s strani vladajočih vrst, bodisi, da je bila sprejeta v preteklosti z aktivno podporo , ali pa z molkom in pasivnim privoljenjem, se skriva element, ki bo vsakega od nas silil v avto-analizo in temu posledično v spremembo tistih odločitev, ki so bile škodljive za kvaliteto in svobodo posameznika in celotne družbe.

Pogosto slišim, da so vojne, ki vihrajo po celem svetu, lakota, ekonomske in gospodarske krize izven moči vpliva večine ljudi. Pri tem pozabljamo, da smo mi tisti, ki izbiramo svoje družbeno-politične vodje in jim damo svoj glas na volitvah. S tem dejanjem jim polagamo v roke moč. Poznamo pregovor, da ima vsak narod takšno vlado, kot si jo zasluži. To je prava resnica, saj je vsaka družba sestavljena iz posameznikov.

Opozicija Saturna in Urana nas bo prisilila, da si ne zatiskamo oči pred krivicami, ki se godijo v drugih državah, pred lakoto v Afriki, pred izkoriščanjem nemočnih in zatiranih.
Vesolje nas bo prebujalo, pa če nam je to všeč ali ne. Vesolju ni več všeč, kar človek počne in kar človek ustvarja. Preko na novo odprtih kanalov bodo prihajala navodila, kako spreminjati svet v katerem živimo. Nove vibracije nam bodo razkrile, kako je ves svet majhen in kako so nekoč oddaljeni kraji čisto blizu nas. Da je naša usoda rezultat lastne izbire bomo dojeli takrat, ko bomo spoznali, da pravilno in pravično gredo skupaj in so ločene polovice celote, ki jo je človek s svojimi miselnimi vzorci razdelil na dvoje.

Uran je odgovoren za pravilno in Saturn za pravično. Tako kot je nekoč v mitologiji Saturn kaznoval Urana za nepravilno in nekorektno ravnanje do Geje, v smislu neizpolnjevanja obveznosti oplojevanja, tako se bo Saturn postavil do vsakega od nas v tem času, ko se nahaja v opoziciji z Uranom in zahteval od nas, da ravnamo pravično do vseh oseb, ki jih imamo nasproti sebe in s katerimi smo v zvezi, ko gre za prihodnost.
Odločila sem se za prva predavanja o transecedentalnih planetih zato, ker menim, da ti štirje planeti skupaj tvorijo kvartet, ki simbolizira človeka v celoti:

Uran – možgani
Saturn – telo (kosti)
Neptun – Duša, spiritualni del
Pluton – večnost – gospodari podzemnemu svetu Hadu oziroma smrti.

Za mene je še vedno dilema, v skladu z mojo dvojčevsko naravo, s čem se začne življenje, z rojstvom ali smrtjo.

Opozicijo Saturna in Urana trenutno čutijo vse živeče osebe na planetu Zemlja od 7-77 let, boljše rečeno od 0-84 leta. Saj imajo tudi dojenčki možgane, v katerih so naloženi razni programi, ki delujejo takrat, ko jih aktiviramo.

V mojem računalniku je shranjeno mnogo člankov, pisem mojim prijateljem, knjig, konceptov itd. Vsak od vas, ki pozna geslo, lahko vstopi v moj računalnik in prebere vse, kar imam shranjeno na raznih fajlih.

Enako je z našimi možgani. Tisti, ki ima znanje o računalništvu, lahko upravlja tudi z našimi možgani in odvisno od stanja svoje zavesti, z nami manipulira po mili volji.
Človek, posameznik, ki ni sposoben vizualizirati neke stvari ali dejanja, je ni sposoben niti razumeti in v tem leži odgovor, zakaj nismo sposobni razumeti niti sebe niti ljudi okoli nas.

Če si ne moremo zamisliti, ne moremo razumeti in če ne moremo razumeti, nismo sposobni sprejeti. Tako ravnajo naši možgani, naša leva in desna hemisfera.

Drugi način sprejemanja je prisilno sprejemanje, ker nas v to sili neka zakonska uredba in nas preko svojih mehanizmov kontrolira, da te uredbe spoštujemo in izvajamo.
Recimo na primer uporaba varnostnega pasu v avtomobilu, ki je za večino udeležencev v prometu le navadna muka in breme. Le dejstvo, da bodo plačali kazen v primeru, če niso pripeti jih sili, da se pripnejo.

Če bi lahko vizualizirali prometno nesrečo v kateri so privezani z pasom, ki jim rešuje življenje, ne bi bilo potrebno nikdar več se privezati le zato, da ne bi plačali kazni.
To je vloga Saturna v našem horoskopu, da nas uči.

Vsak od nas potrebuje učitelja ali nekoga, ki ga posluša. Včasih to vlogo opravljajo poklicni psihologi, prijatelji, partnerji, velikokrat naše frizerke, maserke, kozmetičarke, vedeževalke, župniki ali astrologi. Opozicija Saturna in Urana ne bo delala težave tistim, ki so navajeni spoštovati disciplino in tistim, ki so pripravljeni spoštovati principe Urana in Saturna. Takšne osebe imajo v sebi harmonijo. Osebe, ki ne spoštujejo tih dveh principov izžarevajo vibracije v eter in avtomatično povzročajo konfliktne situacije v katere pritegnejo osebe, s katerim imajo karmično povezavo.

Res bi morali biti zaskrbljeni, kaj se bo dogajalo na nivoju medčloveških odnosov, ko bo Uran prestopil v znamenje Ovna. Oven simbolizira nož, kri, revolucijo, prepir, vojno in vse tisto, kar je simbolika Marsa, ki gospodari znamenju Ovna.

Saturn je že enkrat odrezal genitalije Uranu! Ali se bo mitološka zgodba ponovila?

Učimo se sami, eni od drugih, povsod. Izkoristimo vsak trenutek dneva, da se kaj naučimo.
Obvladujmo svoje možgane in skušajmo vstopiti tudi v tuje, vendar ne z namenom, da z nekom manipuliramo, temveč, da jih lahko razumemo. Skušajmo se postaviti v vlogo tistega, ki nas ponižuje, da bi lahko razumeli zakaj nam to počne.Obvladujmo svoje možgane in skušajmo vstopiti tudi v tuje, vendar ne z namenom, da z nekom manipuliramo, temveč, da jih lahko razumemo.

Skušajmo se postaviti v vlogo tistega, ki nas ponižuje, da bi lahko razumeli zakaj nam to počne.

Ljubljana, 8. septembra 2009.
Predavanje od 18:00 do 21.00 ure