Arhiv oznak: Mundana Astrologija

1. del : ČLOVEK, ZAKAJ TO POČNEŠ?

ČLOVEK 19

Opus: ZVEZDE VEDO, KAM SO NAMENJENE IN DVIGUJEJO PRST V OPOMIN ČLOVEKU

 

človek 1

1. del :  ČLOVEK, ZAKAJ  TO POČNEŠ?

Hlastanje po moči in po osvajanju celotnega sveta je stara zgodba in predstavlja ključ do odgovora, zakaj je zgodovina človeštva polna grozljivih zgodb in dogodkov, ki so jih povzročili posamezniki, ki so sledili svojim norim sanjam, da postanejo bogovi, ki upravljajo planet Zemlja in vse njene prebivalce.

Vsak normalen človek se sprašuje: »Kaj v človeku je tako temnega, kar ga sili, da počne hudobije in izvaja genocide na Zemlji?«

Vsak normalen človek se sprašuje: »Kaj je potrebno narediti, da se že enkrat prepreči, da norci splavajo na površje in za seboj potegnejo množice ljudi in z njihovo podporo pripeljejo človeštvo na rob kataklizme?«

Sprašujemo se in tudi vemo, da to ni dobro, pa jim vseeno sledimo kot ovce ovnu in jim z vsakim svojim podarjenim glasom na volitvah dajemo legitimno pravico, da se igrajo z usodo celotne svetovne populacije.

BB6

Mnogi vladarji so se videli sedeti s krono na glavi na piedestalu sveta in z žezlom v roki, ki je postalo simbol njihove suverenosti, ko so odločali o usodi svojega in tujih narodov. Pri tem so naredili vse, kar so imeli na razpolago, da so uresničili svoje cilje – ne glede na to, da je bila cena za doseganje le-teh plačana z množičnimi umori ljudi.

Ker so sledili svojemu hrepenenju po osvajanju sveta, so se v zgodovino zapisali Julij Cezar, Aleksander Veliki, Sulejman Veličastni, Džinkiskan, Napoleon, Hitler in mnogi drugi. Ne glede na to, da so živeli v različnih časovnih obdobjih, so imele njihove vizije in načrti nekaj skupnega. Vsi so želeli osvojiti ves svet in so vsi bili najavljeni s strani Vesolja. Bili so rojeni v času, ki jim je dal možnost, da so bile njihove želje usklajene s trenutnim gibanjem transcendentalnih planetov.

Vsi so dobro začeli z blagoslovom Vesolja in vsi so v nekem trenutku izgubili kompas in nadaljevali po poti, ki jih je odpeljala v napačno smer in njihovo karmo obarvala s krvjo nedolžnih ljudi. Nenehno se sprašujem in raziskujem, kaj je preprečilo vsem tem briljantnim umom, da niso svojih širokopoteznih in vizionarskih načrtov uskladili tudi z dejstvom, da pripadajo človeški rasi in da je njihovo bivanje na Zemlji le pogodba za določen čas, ki jo Univerzum sklepa s človekom. Vsi omenjeni so se rodili kot nebogljeni otroci in so bili z vsakim preživetim dnem, tako kot vsi ostali smrtniki, en dan bližje svoji smrti.

Prepričana sem, da bi se krmilo človeške zgodovine zasukalo drugače, če bi npr. Aleksander Veliki ali Hitler upoštevala, da sta bila ustvarjena za to, da opravita svoje poslanstvo v višje dobro vseh ljudi in da to mora biti usklajeno z moralnimi in etičnim zakoni.

Kdo bi bil tisti, ki bi takšnim ljudem moral povedati, da Vesolje ne daje blagoslova za hudobna dejanja? Kdo bi jim moral povedati, da se bo vsako njihovo dobro delo zapisalo v njihovo dobro in da se bo vse, kar ni usklajeno z univerzalnimi načrti, zapisalo v njihovo slabo? Te evidence v Vesolju delujejo brezhibno in jih ni možno ponarejati ali jih prilagoditi interesom posameznikov, kot je to v praksi na Zemlji. Nihče ne dobi tistega, kar mu ne pripada, oziroma nihče ni prikrajšan za kazen, če si jo zasluži.

KARMA 20

Na kakšen način je možno doseči, da človek sprejme dejstvo, da tudi nad najvišjim človekom po hierarhični lestvici na Zemlji  stoji neka višja sila? Brez tega zavedanja bomo vsi skupaj odgovorni, če bo višja sila posegla v naša neplemenita dejanja in bo uporabila kataklizmo kot edini mehanizem, ki ga ima na razpolago, da ustavi ponorelo človeštvo.

Vsi mi, ki živimo na Zemlji, ne samo »velika imena«, ki sem jih naštela, nosimo v sebi energije vseh naših prednikov. Naš energetski zbirnik je sestavljen iz vzorcev, ki so se oblikovali skozi stoletja in tisočletja – skupno z vsem, kar je oblikovalo zgodovino vseh ljudstev.

TIŠINA 3

Vsi ljudje smo se, poleg prsi naših mater, hranili tudi na prsih matere Zemlje in Univerzuma. Posamezniki, ki jih poznamo kot mojstre, mesije ali liderje, ne črpajo svoje moči iz svojega fizičnega telesa, temveč iz matrice, v kateri je zabeležena zgodovina človeštva. Njihove energije ni ustvaril človek, ustvarilo jo je Vesolje.

Zaplojeni so bili iz svetih, čistih in večnih semen, ki so vzklila v nekem pračasu in so čakali, da se pod zvezdnimi vplivi aktivirajo. Aktiviranje semen imenujemo »rojstvo otroka«. Ljudje, ki so se zapisali v zgodovino zaradi svojih »velikih dosežkov«, so se rodili z nalogo, da kot vmesni tamponi pomagajo, da se Zemljani dvignejo na višjo raven razumevanja življenja. Planet Zemlja predstavlja veliki transformator energije, preko katerega se individualna zavest človeka združuje s svojimi koreninami v velikem in veličastnem Univerzumu. Zato bi vsak človek moral biti ponosen na svojo vlogo in jo častno in dostojanstveno opraviti.

Ana Malenica, Astrologinja

www.astroanama.com/članki

20.4.2014

2. del: KDO SE SKRIVA ZA ZAVESO NA POLITIČNEM ODRU?

ČLOVEK 19

Opus: ZVEZDE VEDO, KAM SO NAMENJENE IN DVIGUJEJO PRST V OPOMIN ČLOVEKU

 

ČLOVEK 24

2. del: KDO SE SKRIVA ZA ZAVESO NA POLITIČNEM ODRU?

Priče smo času, ko sta se energija Zemlje in energija neke druge dimenzije iz velikega Univerzuma nevarno približali točki, kjer sta se v preteklosti že večkrat srečali in trčili druga z drugo tako močno, da sta obe razpadli.

Gre za dve dimenziji, ki sta med seboj zelo različni in vsaka s svojim delovanjem istočasno ogroža in obnavlja drugo. Del ene energije je vpisan v matrico druge in obe lahko obstaneta le, če se medsebojno dopolnjujeta in ne ovirata druga druge. Pri tem s svojim medsebojnim delovanjem močno vplivata na energetsko ravnotežje v celotnem Univerzumu.

Če pogledamo nazaj, lahko opazimo, da so se vse katastofe v zgodovini človeštva zgodile v istem časovnem obdobju, ko so bile rojene tudi osebe, ki so s svojimi dejanji zaznamovale našo zgodovino. Mislim, da je boljša razlaga, da so bile vse te osebe ustvarjene kot mesije in so bile rojene kot del paketa pomoči, ki jo je višja inteligenca pošiljala človeštvu z namenom, da se pričnejo procesi čiščenja v cilju združitve dveh dimenzij v eno.

človek 13

Na žalost vseh nas Zemljanov energije tistih, ki jih naša zgodovina pozna kot »velika imena«, niso prepoznale svoje naloge in ti ljudje so s svojimi dejanji ustvarjali nove vzroke, kar je terjalo v materialnem svetu nove, še bolj grozljive posledice.

Ker so bili zasvojeni s častihlepnostjo, so izgubljali stik s svojim praizvorom, njihova dejanja pa so povzročala nasprotne učinke. Tozadevne dimenzije, ki bi se morale približati in združevati  med seboj ter spreminjati svojo osnovno energijo na enak način, kot se mešata voda iz reke in morja na ustju, ali kot noč, ki zapušča horizont in prepušča mesto svetlobi, so na žalost padle pod negativen vpliv posameznikov in dosegle nasprotne učinke.

V kritičnem trenutku so te osebe postavile na prvo mesto svoje lastno častihlepje in na mesto udejanjenja višjega dobra za vse ljudi dale prednost svojim individualnim ciljem. Posledice so bile jasne: obe dimenziji sta se začeli oddaljevati druga od druge. Navidezno je to pomenilo, da se je s posredovanjem teh ljudi preprečila kataklizma, ker se je Zemlja izognila nevarnemu trčenju dveh kontrastnih dimenzij. V globini je to pomenilo, da se je demon teme in zla, ki vlada eni dimenziji, le odmaknil od dimenzije, kjer vlada blagoslov in svetloba, in je pridobil na času, da se je lahko okrepil in ojačal v svoji želji, da se pripravi za naslednji skok, s katerim bo porušil planet Zemlja in zamajal celotni Univerzum.

človek 14

„Velika znanost“  bi lahko veliko pridobila, če bi se v iskanju odgovorov na vprašanje »Kako doseči boljšo kvaliteto življenja brez vojnih spopadov in revščine?« posvetovala tudi z astrologi in upoštevala njihovo mnenje. Na internetu in v drugih javnih sredstvih obveščanja se omenjajo različna imena, za katerimi se skrivajo eminence, ki v resnici upravljajo z našim planetom. Imenujejo jih „Veliki brat, Iluminati, Ročfildi“ in podobno. Ne vem, zakaj se že enkrat ne pove jasno in glasno, da »vse poti vodijo v Vatikan« in da so vatikanski gospodje tisti, ki imajo ves svet v svoji pesti. Katoliška dogma uradno izključuje filozofijo Astrologije in je ne priznava kot znanost. Vendar pa je ta mačehovski odnos le maska za zavajanje javnosti, da bi prikrili resnico o tem, kako prav Vatikan uporablja znanje, ki ga ponuja Astrologija, da lažje »upravlja« naš svet.

Ravno Katoliška cerkev ima v svojih rokah vse stare knjige modrosti, v katerih je razložena zgodovina sveta, in vse filozofije o vzrokih in posledicah, ki predstavljajo temelje vseh znanosti. Vsi odgovori se skrivajo in temeljijo na poznavanju hitrosti gibanja planetov in ostalih nebesnih teles v naši galaksiji.

Astrologi razlagamo, da je vse možno spremeniti, če poznamo delovanje planetov, in da so spremembe edina stalnica v naši dimenziji. Ne obstajata dva enaka trenutka v našem času, ker se planeti neprestano premikajo in s svojim gibanjem povzročajo dobre in slabe spremembe. V korenini vsakega človeškega trpljenja in bolečine se najde vpliv nekega planeta. Tisti, ki dobro poznajo Astrologijo, lahko spreminjajo dogajanja in »upravljajo« s svetom. Vse tiste, ki podcenjujejo znanje Astrologije, sprašujem: »Katera velika znanost nam lahko ponudi točen podatek o stanju česarkoli na Zemlji leta 2050?«

Astrologi imamo na razpolago Efemeride (knjiga planetarnih pozicij), v kateri je navedeno, da bo 31. decembra 2050 Sonce na 9. stopinji, 28. minuti in 38. sekundi Kozoroga. Enako verodostojne podatke imamo za vse ostale planete. Ko je Nostradamus, ki je živel v 15. stoletju, pisal svoje prerokbe, je vedel, da je bilo Sonce 31. avgusta 1920 na 7. stopinji, 2. minuti in 1. sekundi Device.

papež 5

To vedo tudi v Vatikanu in kreirajo svojo politiko na podlagi astroloških izračunov. Oni že vedo, koga je Katoliška cerkev kot dobro organizirana skupina izbrala za prvega človeka, ki se bo usedel na vrh piramide za upravljanje Zemlje. Eno je pri tem jasno – ta čast ni namenjena papežu, niti sedanjemu niti bodočemu. Vsak papež je le marioneta, ki jo vatikanski krojači oblečejo v ustrezna oblačila, primerna za čas, v katerem papeži živijo in delujejo.

Razen osebnosti iz vrst Katoliške cerkve (večine teh ne poznamo) imamo na Zemlji trenutno zelo malo kvalitetnih energij, ki imajo v svoji matrici odtis Univerzuma.

BB3

Današnja zgodovina Zemljanom na veliko žalost ponuja osebnosti, ki nimajo srca in duše, so zasvojene z zlobo, anemične in brez dostojanstva. Takšne energije so se trenutno usidrale na čelo vseh velikih evropskih držav, Evropske unije in Amerike. Te energije nimajo podpore Univerzuma, zato se združujejo in se skrivajo za institucijami in združenji. Nimajo lastne moči oz. po domače rečeno nimajo »jajc«, da bi se postavili suvereno na čelo svojih držav ali gibanj ter jasno in glasno povedali, kaj želijo, in skladno s svojimi vizijami svojo energijo usmerili proti cilju.

Ana Malenica, Astrologinja

www.astroanama.com/članki

20.4.2014

 

3.del: KDO JE ČLOVEK, KI BO ZAZNAMOVAL ZGODOVINO NAŠEGA ČASA?

 

ČLOVEK 19

Opus: ZVEZDE VEDO, KAM SO NAMENJENE IN DVIGUJEJO PRST V OPOMIN ČLOVEKU

Russian President Vladimir Putin annual press conference

3.del:

KDO JE ČLOVEK, KI BO ZAZNAMOVAL ZGODOVINO NAŠEGA ČASA?

Edini med političnimi vodji, ki so trenutno na čelu svojih držav, ki se je razkril in je jasno in brez sprenevedanja povedal, kaj želi in kaj bo naredil, je ruski predsednik Vladimir Putin (rojen 7.10.1952 v podznaku Škorpijona). Vsi ostali predsedniki, ki so vpleteni v politično igro, ki se trenutno predvaja na svetovnem odru, se kot šahovske figure pustijo premikati glavnemu režiserju, ki se skriva in deluje iz ozadja – Vatikanu.

Če bi lahko skenirali možgane predsednikov Nemčije, Francije, Anglije in Amerike, bi ugotovili, da so le-ti kopije programov, ki sta jih imela v svojih možganih recimo Hitler ali Napoleon. Vsi ti delujejo po istem programu in se odzivajo na isto geslo: »OSVOJITI RUSIJO«. Ali ni bila to neuresničena želja tudi mnogih, ki so živeli pred njimi?

Namen mojega članka ni podpora Putinu niti njegovi politiki, ker ima Astrologija tudi njega v skupini tistih, ki so zasvojeni s svojo veličino. Astrologi smo, ko tolmačimo Astrologijo, bitja brez pripadnosti, vdani smo svoji znanosti. Če smo resnično zvesti svoji astrološki veri, nas nihče ne more niti kupiti niti prodati. Toliko v vednost tistim, ki Putina imenujejo agresor in že na omenjanje njegovega imena dobijo alergijo ali kamen v želodcu. človek 16

Način, na katerega si je Putin zamislil in tudi izvedel operacijo »Odcepitev Krima«, je usklajen z načrti, ki so zapisani v Univerzumu. Rusija in Putin sta izbrana po istem ključu, kot so bili izbrani Julij Cezar, Kleopatra, Napoleon ali Hitler.

Putin je vpisan v seznamu Vesolja kot mehanizem, preko katerega višja inteligenca pošilja paket pomoči, da bi se preprečilo trčenje dveh dimenzij, da bi se ustavile temne sile, ki  že 2.000 let poskušajo zavladati nad celim svetom na nečloveški način. Preko Putina in Rusije je višja inteligenca dvignila prst v opomin tistim, ki so s svojimi ravnanji povzročili, da sta se dve ključni dimenziji nevarno približali kritični točki.

Zakaj ravno Putin? Zato, ker je le on trenutno močnejši od tistih, ki so zasužnjili človeštvo. V ozadju vsega je Katoliška cerkev, ki je vero spremenila v najmočnejšo politično stranko na svetu.

Če želiš premagati barabo, moraš biti sam še večja baraba. Višja inteligenca ve, da mora izbrati človeka, ki je bolj pokvarjen od tistega, katerega mora premagati. Vendar je med njima pomembna razlika, katere Putinovi nasprotniki ne bodo mogli nikdar zanikati. V vesoljnih knjigah je zapisano nekaj, kar človek ne bo mogel nikdar izbrisati: le dejanja, ki jih nekdo opravi v času svojega življenja na Zemlji, imajo svojo težo. Ko pa govorimo o slabih dejanjih, je Katoliška cerkev na prvem mestu.

Katoliška cerkev, ki je nosilec zastave, pod katero se skrivajo vzroki za trenutno bedo človeštva in za večino bede skozi zgodovino Zemljanov, se tolaži, da ji bo Bog odpustil grehe. Pri tem verjetno računa na podporo svojih vernikov, ki noč in dan molijo v božjih hramih.

Odpust in razsvetlitev se ne more doseči samo s katoliškimi molitvami ali z nekimi drugimi duhovnimi metodami. Odpust grehov in razsvetlitev se doseže le preko dejanj, ki se zakoreninijo v naših srcih, ne pa v bolnih glavah cerkvenih dostojanstvenikov. Še sam Jezus ne bi bil prepoznan kot mojster, če se ne bi nesebično razdajal revnim in bolnim.

Zaenkrat so Putinova »slaba dela« neprimerno manjša od vsega slabega, kar so povzročili voditelji EU, Amerike in Katoliške cerkve.

Če pogledam geo-kozmično situacijo, lahko rečem, da so odveč skrbi, da bi prišlo do vojnega spopada med Rusijo in ostalimi vpletenimi v trenutna dogajanja. Glavni akterji iz EU in Amerike ne razmišljajo o mirni rešitvi zato, ker želijo dobro ljudem in ker želijo zaščititi mir. Zavedajo se, da bi bila Rusija  v primeru vojne težko premagljiv nasprotnik – enako kot  je trd oreh za pogajanje za okroglo mizo.

ČLOVEK 21

Trenutno je Jupiter v znamenju Raka. Poleg tega, da je Jupiter bog bogastva in denarja, je tudi vrhovni sodnik, ki se je vedno vključil v obrambo tistih, ki so bili ogroženi in napadeni.

 

Ana Malenica, Astrologinja

www.astroanama.com/članki

20.4.2014

 

4. del: NE NAPADAJ RUSIJE, KO JE JUPITER V ZNAMENJU RAKA

 

 

ČLOVEK 19

Opus: ZVEZDE VEDO, KAM SO NAMENJENE IN DVIGUJEJO PRST V OPOMIN ČLOVEKU

 

BB8 

 

4. del:

NE NAPADAJ RUSIJE, KO JE JUPITER V ZNAMENJU RAKA

Angleški vojni heroj Bernard Montgomery je nekoč dejal :«Na prvi strani učbenika o umetnosti vojne mora biti napisano: NE NAPADAJ MOSKVE.«

Spomnimo se, kako sta končala in Hitler in Napoleon, ko sta poskusila premagati Rusijo. Hitler je bil premagan 1. 2. 1943 pri Stalingradu in Napoleon 24. 6. 1812 pri Moskvi. V obeh primerih je bil Jupiter v znamenju Raka.

Kot Astrologinja bi dopolnila Montogomerijev nasvet tako: »NE NAPADAJ RUSIJE, KO JE JUPITER V ZNAMENJU RAKA.«

Pred nekaj meseci sem dobila v roke knjigo mojega velikega učitelja Astrologije, Mila Dupora »SLOVANI NAPREJ«  (originalni naslov se glasi »Idu Slaveni«), ki jo je napisal leta 1939. Velika ljubezen mojega učitelja je bila mundana astrologija in ta tudi mene zanima bolj kot ostali deli Astrologije.

Vsebina knjige predstavlja piščevo vizijo, da je slovanska rasa določena za sveto ljudstvo, ki bo Zemljo in njene prebivalce peljala do svetle prihodnosti, ki jo je Zemlji na začetku njenega nastajanja Univerzum namenil.

Spomnimo se, da je tudi Hitler imel nekaj podobnega v mislih, ko je slovanske otroke imenoval »Schöne slawische Rasse“. On, ki je stotine tisoče ljudi poslal v taborišča in krematorije, je otrokom iz balkanskih držav podarjal življenja – ne iz usmiljenja, temveč zato, da jih je križal z germansko raso.

Ni naključje, da mi je v trenutku, ko sem že hotela opustiti idejo, da napišem kaj več o vzrokih za težko krizo v Sloveniji in o tistih, ki imajo največ masla na glavi, v roke prišla knjiga, ki me je spomnila na mojega učitelja in njegovo pionirsko delo. Pisal je in govoril o temah, ki so bile takrat prepovedane. Učil me je, naj pri tolmačenju Astrologije vedno mislim s svojo glavo ali pa se odločim, kaj bom delala v življenju, da se preživim. Učil me je, naj se ne pustim manipulirati s strani nobenega, ki bi spreminjal moja moralna načela; Da se ne bojim izraziti svojega mišljenja in lastnega videnja dogodkov, pa čeprav bi zaradi tega imela sitnosti.

človek 3

Že nekaj mesecev raziskujem geo-kozmično situacijo in politična dogajanja v svetu in ugotavljam, da se v Vesolju dogaja nekaj čudnega in da se ljudje na planetarne vplive  odzivajo tako, kot bi morali v skladu z gibanjem planetov. Nikoli v zgodovini človeštva ni bilo toliko ozaveščenih ljudi, kot je danes, pa demoni zla in teme še vedno napredujejo hitreje kot svetloba.

Sile teme so zadnjih 25 let začele intenzivno delovati na preprečevanju, da bi pozitivni vplivi planetov in zvezd dosegli Zemljo in transformirali človekovo zavest. Takrat, ko bodo pretrgane korenine, preko katerih je človek povezan s svojim praizvorom, z Univerzumom, katerega neločljivi del je, bo konec človeštva. Zemlja z njenimi prebivalci bo postala rezervat, s katerim bodo upravljali demoni zla.

chamtrail 17.10.13

Vsi poznamo pojav pod imenom »Chamtrail« (kemične sledi), ki ga izvajajo Natova letala v večini evropskih držav brez dovoljenja njihovih oblasti. O tem uradna politika molči, posamezniki pišemo in raziskujemo, tisti, ki pa to izvajajo, se nam v obraz smejijo in brez sramu in slabe vesti nadaljujejo v smeri, ki so jo začrtali.

Glavni namen »Chamtrailov« je preprečiti, da se ustavi proces osveščanja človeštva, ki se je poglobil leta 1997, ko je Neptun vstopil v znamenje Vodnarja. S pomočjo raznih kemičnih sestavin, ki jih letala vsakodnevno spuščajo v nebo, se ustvarja ščit, ki preprečuje, da planetarni vplivi dosegajo človeške možgane in jim prebujajo zavest.

ho-oponopono.jpg 18

ZATO SE JE ZGODIL PUTIN. ZATO SE JE ZGODILA RUSIJA. ZATO SE JE ZGODILA  UKRAJINA. DA SE NE PRETRGAJO KORENINE MED ČLOVEKOM IN UNIVERZUMOM.

Ana Malenica, Astrologinja

www.astroanama.com/članki

20.4.2014

5. del : ALI SO SE ZVEZDE POSTAVILE NA STRAN ČLOVEKA ALI NA STRAN TEMNE SILE?

 

ČLOVEK 19

Opus: ZVEZDE VEDO, KAM SO NAMENJENE IN DVIGUJEJO PRST V OPOMIN ČLOVEK

 

ČLOVEK 18

5. del

ALI SO SE ZVEZDE POSTAVILE NA STRAN ČLOVEKA ALI NA STRAN TEMNE SILE?

Na nebu so se zvezde sedaj postavile v položaj, ki opozarja človeštvo, da smo se nevarno približali točki, ki se v Univerzumu šteje za mejo, ki loči temo od svetlobe. To mejo je možno prestopiti mirno in brez težkih posledic le v primeru, če so izpolnjeni pogoji za transformacijo človekove zavesti in prestop v višjo frekvenco. Če se ta meja prestopi ne da bi bili doseženi pogoji za prestop v višjo dimenzijo, Vesolje uporabi svoj zadnji ukrep: kataklizmo. Izpolnjevanje pogojev je odvisno od stanja zavesti celotne svetovne populacije. Če je kolektivna zavest razvita in naravnana na svetlobo, ta prestop pomeni nov začetek. Če je naravnana na temo, to pomeni začetek konca naše civilizacije, kot se je to že dogajalo na Zemlji.

Če poslušam komentarje ljudi v zvezi s situacijo na Krimu in v Ukrajini, vidim, da se ljudje niso kaj dosti spremenili. Isti ljudje, ki so povzročili, da je v imenu demokracije v krvi razpadla Jugoslavija in ostale države, ki so imele socialistično družbeno ureditev, danes v imenu demokracije skušajo preprečiti, da bi se stvari vrnile v prvotno stanje.

Nekdo, ki ima tako krvave roke, da jih nikdar ne bo mogel oprati, saj je odgovoren za marsikatero smrt v balkanski vojni, mi je rekel v svojo obrambo: »Nisem vedel, kaj se je dogajalo, ker je bilo stanje kaotično. Mi smo samo uresničili svoje sanje«.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Dosegati izpolnitev svojih sanj preko trpljenja drugih je v nasprotju z vsemi moralnimi in etičnimi zakoni in ustvarja pogoje za kaos, ki ga človeštvo rešuje le z orožjem.

Dokler imamo dvojna merila za isto situacijo, ko jo doživljamo mi sami, ali ko jo doživlja nekdo drug, pomeni, da nismo dosegli stanje zavesti, ki nam omogoča prestop v višjo frekvenco. Dokler mirno gledamo, kako umirajo ljudje od lakote in od orožja zaradi vzrokov, ki jih povzroča človek, bomo na seznamu planetov, ki so predvideni za kataklizmo.

Narava svoj kaos rešuje drugače. Ko okoliščine pripeljejo do kaosa, na enak način umrejo ali izginejo tisti, ki so ga povzročili, in tisti, zaradi katerih se je vzrok kaosa sprožil. Narava nima težav s tem, kaj je prav in kaj ne. Ona ne pozna lobiranja in prioritetne liste na osnovi materialnega bogatstva. Le človek nima razjasnjeno v svoji glavi, kaj se sme in kaj se ne sme in tako povzroča kaos, iz katerega ne zna priti ven drugače kot tako, da zaneti vojno. Finančni svet se maje, rušijo se temelji družbe, ki v svoji zgodovini ne beleži niti enega dneva brez prelivanja krvi nedolžnih in nemočnih ljudi. Lakota in beda sta zaznamovali 21. stoletje bolj kot 1. stoletje naše civilizacije. Strah za prihodnost se je upravičeno zavlekel v vse segmente družbe. Še premalo nas je strah po vsem tem, kar se dogaja okoli nas z dovoljenjem nas malih ljudi, ki se še vedno pretvarjamo, da nismo (tudi mi) odgovorni.

ČLOVEK 23

ALI RES NE VIDIMO, DA SE PLANETI V NAŠI GALAKSIJI PRIBLIŽUJEJO VELIKEMU KRIŽU, pa ne zato, da bi nas potopili, temveč zato, da bi nam pomagali, da se ozavestimo in uvidimo resnico? Nič hujšega se ne bo zgodilo – nič, kar se ni zgodilo že v preteklosti. Kaj se lahko zgodi hujšega kot to, da je (ne)človek pribil na križ mojstra, ki je prišel rešit ljudi? Ne gre samo za biblijsko zgodbo o Jezusu kot jo prikazuje Katoliška cerkev. To je resnica o Jezusu, ki je resnično živel in je bil ustvarjen s podporo Vesolja, da bi izpeljal transformacijo človekove zavesti.

Takrat so s tem, ko so razpeli Jezusa na križ, razpeli tudi celoten planet Zemlja in vse njene prebivalce. Še vedno smo vsi mi, ki imamo dušo in srce, pribiti na križu in počasi umiramo že 2.000 let.

papež 2

Sedaj se je Jupiter v znamenju Raka postavil nasproti Plutona v znamenju Kozoroga in ga izziva in kliče na odgovornost. Zato se Putin upa odkrito izzivati na dvoboj svoje nasprotnike. Ve, da je Jupiter na njegovi strani, kot je bil vedno, ko je ruski narod, čeprav nepripravljen, premagoval svoje sovražnike.

Veliki (Amerika in veliki iz EU) izgubljajo tla pod nogami in iščejo nove inspiracije. V tem času bi potrebovali evforijo, ki je nastala, ko so se združili in na čelu z g. Sarkozyjem poslali letala v Libijo in se »znebili« pokojnega Gadafija. Tudi on je imel karizmo, ki je ustrezala Univerzumu. Zgodba o njemu kot diktatorju, ki so jo njegovi nasprotniki (isti, ki so se mu klanjali in z njim sklepali posle) spretno pripravili, da so dobili podporo javnosti, je le marketinška poteza za Zemljane.

Vesolje ni spregledalo njegovih dobrih dejanj pri določanju njegove pozicije v karmičnem pomenu. Libija je bila po zaslugi Gadafija socialna država, ki je skrbela ne samo za varnost Libijcev, temveč tudi za to, da so imeli brezplačno šolstvo, zdravstvo in so podpirali družino kot bazno celico njihove družbe. Ali se lahko s tem pohvalijo tudi tisti, ki so bombardirali Libijo?

Kako je to »urejeno« v državah, ki so nastale z razpadom Jugoslavije, vemo vsi mi, ki imamo malo možganov v glavi.

človek -2

Politična situacija v Ukrajini ima drugačno politično ozadje kot to skušajo prikazati EU, Amerika in Rusija. Na žalost vseh prebivalcev Ukrajine se preko njihovih hrbtov lomijo kopja vseh vpletenih, ki vidijo predvsem svoje lastne interese. Ponavlja se scenarij, ki se je zgodil v Jugoslaviji.

Ko bodo vsi vpleteni dosegli svoje cilje, bodo Ukrajinci prepuščeni sami sebi in svoji bedi. Putin, enako kot EU in Amerika, ne naredi ničesar iz gole ljubezni do človeštva in kar ne ustreza njegovi viziji. Če bi bilo drugače, bi se Putin na enak način boril tudi za bivšo Jugoslavijo. Čeprav je Rusija nastajala približno ob istem času, ko je Jugoslavija zakrvavela, se Rusija ni vmešala, da bi preprečila tragični epilog. Če bi Rusija in Jugoslavija imeli skupno mejo, bi se združili in bi se vse drugače končalo.

Zato je tudi Putin, kot vsi drugi, mirno gledal, kako Jugoslavija gori na grmadi. Predvsem pa so združene članice EU naredile vse, kar je bilo v njihovih rokah, da je izginila država, ki je s svojo močjo predstavljala nevarnost za njihovo vizijo, kako narisati nove meje v Evropi.

Z vstopom v evropsko družino in z uvedbo eura niti ena od članic ni napredovala. Vse so pridobile le več brezposelnih, več ostarelih in razočaranih ljudi. Če se bo še Ukrajina priključila EU, se bo to število le še povečalo. EU vlaga maksimalne napore, da tudi sama ne bi razpadla na enak način, kot se je združevala, zato potrebuje dodatne finančne injekcije in podporo Amerike. Vprašanje je, koliko bo pri svojih poskusih uspešna, ker je geo-kozmična situacija že premešala karte drugače. Jupiter, Pluton, Uran in Neptun imajo svojo simboliko v plusu in v minusu.

Na seznamu močnih sprememb ni Rusije s Putinom na čelu, kajti njega je izbralo Vesolje, da v njegovem imenu dvigne prst, ki opozarja: »Evropski fantje, tokrat ste šli predaleč. Tej igri niste dorasli in se z vsako potezo samo še bolj zapletate v svojo lastno mrežo.«

Pripravlja se kritičen trenutek obračuna med Vzhodom in – Zahodom. Predstavniki Amerike in EU so upravičeno nervozni in se končno začenjajo zavedati, kaj so narobe naredili v preteklosti.

Z Uranom se nikoli ne ve, kaj bo naredil. Tako, kot je ostalo zavito v meglo, kaj je v resnici povzročilo cunami in katastrofo na Japonskem, lahko doživimo še eno skrivnost, kaj se lahko zgodi v Ameriki ali v Evropi. Ali bomo doživeli temno stran Plutona in Urana na svoji lastni koži – tako mi, kot tisti, ki držijo naš planet v svojih rokah, je odvisno od zavesti prebivalstva Evrope in Amerike. Združena misel človeštva bo odločila, na katero stran se bo prevesila igla na tehtnici.

človek 4

Zato se je sedaj tu znašel Putin. Preko njega je Vesolje reklo STOP Ameriki in EU pri nadaljevanju mobilizacije in spreminjanju človekove zavesti. Ko bo ta nevarnost minila, bo Vesolje tudi Putinu pokazalo lopar »STOP«, če bo tudi sam imel umazane načrte v smislu mentalnega kolektivnega suženjstva ljudi.

 

 

Ana Malenica, Astrologinja

www.astroanama.com/članki

20.4.2014

 

 

 

6. del : KAKŠNE REŠITVE NAM PONUJA KOZMIČNI KONZILIJ?

ČLOVEK 19

Opus: ZVEZDE VEDO, KAM SO NAMENJENE IN DVIGUJEJO PRST V OPOMIN ČLOVEK

BB7

6. del

KAKŠNE REŠITVE NAM PONUJA KOZMIČNI KONZILIJ?

Astrologija nam ponuja veliko odgovorov na to, kako rešiti sedanjo politično enigmo. Ker pa gre za kronične vnetne  procese, ki so se že spremenili v gangrene, za nadaljnje zdravljenje ne pomagajo več antibiotiki z odmerkom trikrat po dve kapsuli na osem ur. Tudi za amputacijo odmrlega ni več časa, ker je že celoten organizem zastrupljen. Edina možnost, ki je še ostala, so čudeži, ki jih pa človek ne zna sam ustvariti.

Zato so se člani kozmičnega konzilija, Pluton, Mars, Jupiter in Uran, prostovoljno postavili na pozicije, kjer je človeštvo razpeto na velikem križu. Veliki kozmični kardinalni križ  pomeni dvignjen lopar z napisom STOP za tiste, ki so zlorabili rojstvo Jezusa in so preprečili transformacijski proces človekove zavesti.

Spitzer's view, taken in infrared light, reveals the galaxy's delicate dust lanes as yellow-green filaments.
Z vstopom Urana v znamenje Ovna junija 2010 se je proces transformacije okrepil in nam najavil prihod mesije, ki bo peljal človeštvo v višjo dimenzijo. Če upoštevam simboliko planetov, ne vidim hitrih rešitev, ki bi bile v skladu z vzorcem »pravilno in pravično« in bi kot take tudi bile primerne za višje dobro človeštva. Vidim pa, da je nevarnost od hitre kataklizme umaknjena. Zato se je na politični sceni zgodil Putin na enak način, kot sta se zgodila Napoleon in Hitler. Astrologi vidimo rešitve, čeprav nimamo čarobne palice, s katero bi popravljali horoskope politikov, ki so trenutno na politični sceni. Če pa bi upoštevali naše nasvete, bi jim lahko svetovali o ustreznosti oblačil, v katera so sedaj odeti. Tudi njim je, kot vsakemu živemu človeku, Vesolje zašilo horoskop po merah, ki so usklajene s kozmičnimi gibanji.

Sedaj ni pomembno, kaj bo naredil posameznik, ampak kaj bo naredila množica. Pod vplivom planetov se je kolektivna zavest človeštva znašla zelo blizu točke, na kateri naj bi se srečali dve dimenziji. Če bodo Putin in večina ljudi združeno prilagajali hitrost svojih odločitev hitrosti gibanja planetov skozi našo galaksijo, nam bo marsikatero trpljenje prihranjeno in se bodo ohranili pogoji za nadaljevanje življenja v duhu višjega dobra za vse ljudi.

Slediti nasvetom astrologov bi bilo manj škodljivo kot poslušati politike, ki nimajo posluha za prilagajanje pravilom, ki temeljijo na etiki in zdravem razumu. Dokler ne bomo spoštovali pravil, ki jih Vesolje določa ljudem, oz. če se bodo posamezniki obračali v duhu negativne simbolike planetov, bodo potiskali človeštvo u katastrofo.

BB5

Negativna simbolika podpira metodo zmagovalca in poraženca.  Posamezniki zlorabijo svoj položaj, ker imajo v svojem horoskopu določene aspekte, ki podpirajo moč zmagovalca. Ti so predstavljeni s simboliko Plutona in Urana, ki tvorita medsebojni kvadrat, ki omogoča, da imajo posamezniki v svojih rokah denar in materialne resurse in s tem vladajo nad več kot 90% ostalega prebivalstva. Še vedno se počutijo varni in mislijo, da se bo vse izteklo po njihovih izračunih.

Pri tem ne razmišljajo, da ima Vesolje drugačne načrte. Enako kot vsak drug planet, ima tudi Pluton poleg temne še svetlo plat. Ravno Uran je ta, ki bo razsvetlil svetlo plat Plutona, ki nas vse lahko preseneti v pozitivnem smislu.

Uran, ki prinaša potrese, poplave in cunamije, nas lahko preseneti in zatrese mreže temnega Plutona z žogo, ki prinaša svetlobo. Veliki križ med Plutonom in Jupitrom na eni strani in med Marsom in Uranom na drugi strani nam približuje možnost eskalacije trenutne krize. Neptun v Ribah pridno deluje in omogoča, da vsi vpleteni kvačkajo svoje zgodbe in načrtujejo, kako bi se prevarali.

človek 6

To, da EU Rusiji žuga s prstom in pripravlja nov paket sankcij proti njej, je infantilno in smešno. Rusija je enotna država z močnim predsednikom na čelu, EU pa je sestavljena iz več držav, ki imajo nekompatibilne gospodarske in politične interese, in se na majhnem evropskem trgu tepejo za trgovske in energetske deleže. Tako smo dobili tudi na Zemlji veliki križ, ki je sestavljen iz Amerike, Rusije, EU in Ukrajine.

Kaj se bo zgodilo 20. aprila, ko se bodo postavili Mars, Jupiter, Uran in Pluton na 13. stopinjo kardinalnih znakov Ovna, Kozoroga, Raka in Tehtnice? Retrogradni Mars se bo odločal, ali bo to začetek velike tragedije ali samo korekcija nepravilnosti, ki jih je Vesolje zabeležilo pri vseh vpletenih v veliki zemeljski križ. Mali ljudje so zaskrbljeni za razvoj situacije, veliki pa razmišljajo le o denarju, saj jim je jasno, da bodo v primeru vojnega spopada umirali mali ljudje. Veliki, ki so to povzročili, bodo še naprej sedeli v svojih mehkih stolih.

ČLOVEK 22

Nič, o čemer se bodo dogovarjali, se ne bodo dogovorili, ker Vesolje ne bo popustilo. Ves svet se bo odzival v »šah-mat« duhu – vse do avgusta 2015, ko bo Saturn zapustil ozvezdje Škorpijona. Kdo bo zmagovalec in kdo bo poraženec, se bo pokazalo šele marca 2015, ko bosta Pluton in Uran šla ven iz kvadrata, preko katerega merita svoje moči in drug drugega držita za vrat. Ves ta čas se bodo pod negativnim vplivom Neptuna v Ribah dogajale afere. Vsi vpleteni si bodo lagali, spletkarili in montirali procese. Hodili bodo kot mački okoli vrele kaše in iskali rešitve, kako premagati Putina.

Kaj se bo dogajalo z narodi ?

Ti bodo odigrali ključno vlogo v procesu transformacije in iniciacije človekove zavesti v višjo frekvenco. Pod vplivom božanskih lastnosti, ki jih bodo planeti usmerjali na Zemljo, se bodo mali ljudje vsak dan bolj osveščali, prebujali in nabirali moči, da rečejo »NE« svojim liderjem in predsednikom in jim odpovejo »pooblastila«, ki so jim jih dali z legitimnimi volitvami. Ne glede na to, kaj pletejo veliki, bo jeziček na tehtnici premaknil mali človek.

Uran v znamenju Ovna je izziv za človeštvo. Z vstopom Urana v znamenje Ovna leta 2010 je Vesolje vrglo žogico človeku kot pripadniku naroda in človek jo je ujel. Te igre med človekom in Vesoljem ne bodo sodili tisti, ki sedaj pletejo mreže, s katerimi želijo prevzeti kontrolo nad celotnim planetom. Kdo se bo v te mreže ujel, bo odločalo Vesolje. Ne bo me presenetilo, če bodo ravno oni prve žrtve, ki se bodo v te mreže ujeli.

Univerzalni ključ, s katerim se odpirajo vrata Vesolja, je shranjen v človeških srcih, dušah in možganih. Tisti drugi pa na srečo nas malih še vedno nimajo dostopa do te baze podatkov.

Kriza v Ukrajini je začetek začetkov postavljanja novih mej. Ne gre za spopad med Ukrajino in Rusijo, temveč za spopad med EU in Rusijo. V ozadju združene EU je Amerika, v ozadju Amerike je Vatikan – in krog je sklenjen.

ho-oponopono.jpg 7

Ana Malenica, Astrologinja

www.astroanama.com/članki

20.4.2014