KAJ SO SANJE ?

VSTOP V NEZNANO POD VPLIVOM BOŽANSKE INSPIRACIJE NEPTUNA, ALI KAJ DRUGEGA?

Čeprav se naših sanj večinoma ne spomnimo, nam naši možgani vsako noč pripravijo brezplačno doživetje potovanja v neznano. To neverjetno in nenavadno potovanje se odvija pod vplivom planeta Neptun v sodelovanju z vsemi drugimi člani naše kozmične družine, tj. planetov v našem horoskopu. Fantastičnost vsebine nočnega dogajanja, ki se vrtijo kot film v človekovi glavi v času sanjanja, niti najboljši filmski scenaristi nikoli niso mogli in ne bodo mogli napisati.

 

Kaj so naše sanje in zakaj sanjamo?

Vsi imamo Neptuna v naših natalnih kartah, vendar ga očitno ne jemljemo tako resno, kot jemljemo osebne planete, kot so Sonce, Luna, Mars, Merkur ali Venero. Mogoče je razlog, da je Neptun transcendenten planet, ki potrebuje 169 let, da prehodi svojo počasno pot skozi naše osončje. Skozi svoje sanje človek že živi svoje prihodnje življenje, saj Neptun zagotovo ve, da čas ni pravo linijski in da so prihodnji dogodki vsi vtkani v notranji kodeks in se spiralno odzivajo na človekovo življenje.

Z vprašanjem kakšen pomen imajo sanje, se človek ukvarja od začetka svojega obstoja. Nekatere teorije trdijo, da v času sanjanja človekova duša zapušča fizično telo svojega gostitelja. Moje dolgoletne izkušnje z astrološkim svetovanjem in raziskave na področju vpliva Neptuna na človekovo psiho mi niso dale potrditev, da bi človekova duša zapuščala telo v času ko sanjamo in odhajala na potep po drugih svetovih. Če bi duša zapustila telo gostitelja bi telesni organi prenehali delovati, saj je v vsaki telesni celici prisotna duša, oziroma so organi »živi« zaradi prisotnosti duše v njih.
Zavestni um je tisti, ki ga trenutno uporabljate za branje tega besedila. To je vaš »buden« um, vaš »intelekt« in vse kar se zavedate. Zavestni um je pod upravljanjem planeta Merkur.
Nezavedni ali podzavestni del uma pa je vse, kar se dogaja v ozadju vašega uma in je pod vplivom planeta Neptun. Deluje samodejno brez kakršnekoli zavestne pomoči in lahko obvladuje na milijone podatkov, ki so shranjeni v možganih. Z vstopom v nezavedni del uma lahko najdete veliko odgovorov na razna vprašanja, situacije, stanja in občutke. Povezovanje z podzavestnim delom vašega uma se nam omogoča zdravljenje naših zavestno pozabljenih ali pokopanih in nerešenih negativnih čustev, situacij in stanj. Sanjanje se dogaja v nezavednem umu in je avtomatično pod delovanjem planeta Neptun.

Položaj Neptuna v vsaki natalni karti je skrivnost izjemnega pomena, ker Neptun vlada našem nezavednem umu in kot vladar astrološkega znamenja Ribi je ključni planet za celoto, kakovost in globino človeškega življenja. Celotna unikatna koda življenja, v katerem je eno samo duhovno bitje, ki ima neko usodo in namen, živi v Neptunu. Glede na kakovost Neptuna ali kode, ki jo nosimo, imamo življenjski standard in usodo, ki je razvidna iz človekove natalne karte. Stopnja, na kateri poteka naša simbolika v življenju, je odvisna od Neptunove jasnosti in sposobnosti prenosa svetlobe iz nezavednega uma v zavedni um. Prenos svetlobe se dogaja na ravni enakopravnega sodelovanja zavestnega in nezavestnega dela našega uma. Neptun je filter skozi katerega prehaja svetloba, torej naš spomin, ki je zabeležen v našem DNK ima nalogo, da počasi vstopa iz nezavednega v zavedni del našega uma. V času ko sanjamo, ko zapremo oči, duša je »v svojem elementu« in se začenja njeno sproščeno in nemoteno delovanje. Koliko je to, je odvisno od celotnega stanja človekove energetske mreže, duhovne ozaveščenosti in odločitve posameznika, da bo sam delal na spoznavanju lastne entitete.

Neptun je neustavljiva sila, on je bog morja, planet Zemlja pa je vodni planet z ogromnimi morji in oceani, ki imajo ključno vlogo v fiziologiji življenja na Zemlji. Z premikanjem vodnih površin imamo cel planet pod vodo in ker imamo nekatere celine, ki so bile ustvarjene za ravnotežje lahko govorimo, da še vedno človek obvladuje svoj obstoj. Vse, kar danes vidimo, obstaja na področju realnega sveta, vendar potreben je le eden Neptunov korak, en spremenjen aspekt v levo ali desno smer in bi Neptun lahko potopil vse celine in nikoli več ne bi bili tam, kjer smo.

V astrologiji Neptun vlada 12. hiši horoskopa in znamenju Ribi in je v opoziciji z 6. hišo v znamenje Device, kateri vlada planet Merkur. To pomeni, da je Merkur odgovoren za vse duše ki živijo na planetu Zemlja. Človek je govoreče bitje in je komunikacija preko govora izjemnega pomena za človeka. Merkur je odgovoren za vse oblike komunikacije med ljudmi v času ko smo živi ter ko umremo in Merkur je tisti, ki nas pospremi na zadnje potovanje v onkraj.

Ko Merkur vodi duše umrlih na oni svet, gre skozi DEMOS ONEIROI, vas sanj. V Odiseji ta kraj leži na najbolj oddaljenih obrežjih Okeana, na skrajnjem robu resničnega sveta. Za Grke pred Homerjem je bil Kozmos razporejen v vrsto koncentričnih krogov, ki se v prostoru in času oddaljujejo od središča, znanega in racionalnega sveta, ki mu je vladal Zevs. Zunaj središča so bile barbarske dežele nenavadnih in divjih običajev; potem so prišle mitične pokrajine, kjer so živele pošasti in fantastična bitja, kjer so pa bili tudi Otoki blaženih in večni Zlati vek; naprej je bil Okeanos in onkraj tega samo še anti svet in kraljestvo mrtvih.. V Grški mitični geografiji so bile sanje na zunanjem robu resničnega sveta in blizu njegovih začetkov. Toda ker je središču, zunanjem svetu, vladal Zevs, so prihajale sanje, čeprav po naravi mračne in arhaične, samo kot jasna sporočila Zevsu ali kakšnemu drugemu Bogu. Grki sanj niso »imeli« , saj so sanje obiskovale le bogove.
Danes vemo, da ne sanjajo le bogovi, saj so sanje dostopne tudi nam smrtnikom. In smrtniki na planetu Zemlja živimo svoj linerarni čas. Človekove sanje se dogajajo v spiralnem času in njihov pomen, lahko razumemo preko simbolike Neptuna, Saturna in Merkurja.

Po orfičnih doktrinah je bil prvi princip Kozmosa Kronos (Saturn). Čas iz katerega sta izšla Kaos, ki je simboliziral Neskončnost in Eter, ki je simboliziral Končnost sta nastala takrat, ko je Gea boginja Zemlje, kaznovala svojega moža Urana in ga kastrirala. Takrat je nastal prvi princip Kozmosa, ČAS.

Kaos je obdajala Noč, ki je tvorila pokrivalo, pod katerim je stvariteljstvo delovanje Etra počasi oblikovalo kozmično materijo. Končno je vesolje privzelo obliko jajca, Noč pa je bila njegova lupina. V središču tega gromozanskega jajca, katerega zgornji del je bil nebesni obok, spodnji del pa zemlja, se je rodilo prvo bitje PHANES-SVETLOBA. Noč je potem rodila še MOIRO (usodo), KER (zlo usodo) TANATOS (smrt), HIPNOS (spanec) in » ljudi iz sanj«.
MORFEJ, bog sanj je bil Hipnosov sin. »Ljudje iz sanj«, podobe in predmeti sanjskega sveta, so genealoško bližje prvobitnim izvorom in obstajajo pred bogovi, ki jim vladajo. Morfej vlada svetu sanj, kakor mi vladamo našim individualnim sanjam. Zanje nismo odgovorni, ker je njihov obstoj zunaj naše oblasti. Zato sanjamo z zaprtimi očmi, ker takrat ko zapremo oči, nastopi noč v naši zavesti in se prepustimo principom Neptuna. Ker je človekovo telo sestavljeno iz 70% vode je očitno, da so tudi sanje pod vplivom Neptuna, enako kot so vsa morja in oceani pod njegovim vladarstvom.
Ključna beseda katera lahko opiše kakovost Neptuna se tudi izrazi v tolmačenju človekovih sanj. Na žalost naša znanost ni prišla daleč, saj razne teorije do katerih so prišli znanstveniki nam niti približno ne pojasnijo človekovih sanj.

Znane so nam razne teorije o pomenu sanj in jih lahko razvrstimo v dve skupini, psihološko in fiziološko.

Psihološko teorijo so podpirali Sigmund Freud, Carl Jung, Friedrich Perls in Alfred Adler. Fiziološko skupino so sestavljali Mark Solms, Robert McCarley in Allan Hobson,
Psihološka teorija se osredotoča na sanje, ki imajo predvsem vzrok v željah in mislih, povezane s spolnostjo, agresijo in s tem povezanimi simbolizmi.
Fiziološka teorija je znana pod imenom teorija aktivacije in sinteze. Teorija zagovarja trditev, da impulzi nastajajo v posebnem predelu možganskega debla in generirajo živčne celice, ki so zadolžene tudi za REM spanje. Zaradi tega naj bi sanjali le v REM fazi spanja.
Sanjamo vsi, otroci in odrasli, stari in mladi, zdravi in bolni. Sanjajo tudi živali. Ko opazujem mojega mačka ko spi, večkrat vidim tako nenavadne reakcije, ki jih nikoli ne opazim ko je buden in to mi potrjuje, da mačke tudi sanjajo. Enkrat se mu ustnice raztegnejo od blaženosti, ker verjetno sanja, da je ulovil miško in drugič izpušča tako grozne, neartikulirane zvoke, kot da bi preganjale pošasti. Enako se dogaja pri psih.
Če Neptun v natalni karti ni obremenjen s slabimi aspekti,so naše sanje prijetne in naša vizija življenja je ugodna. Naša sposobnost, da verjamemo v nekaj čistega in dobrega je v celoti ohranjena. Naša nesigurnost je vedno posledica naših predvidevanj, da so stvari v življenju dobre, ali niso dobre in redkokdaj pomislimo, da je vzrok za to skrit v aspektih Neptuna in vseh ostalih planetov.

Neptun je mreža, v kateri se nahaja naše bistvo in preko njega spremljamo našo usodo, pravzaprav je rdeča nit vsega, kaj nam je kljub temu da nam je namenjeno, ostalo neizrečeno. Kakovost Neptuna nosi v sebi vse barve, ki jih bomo še imeli v življenjskem barvnem spektru in se človeku večinoma pokažejo preko njegovih sanj. Neptun v sanjah ima svoj tajni kod in vse skrivnosti našega življenja se s pravilno razlago človekovih sanj, lahko sestavijo v realno zgodbo našega življenja,
Astrologi, ki izučujemo Neptuna vemo, da s pomočjo Saturnovih simbolov in uvida, ki nam dajeta Merkur in Saturn, lahko odkrijemo neznane lastnosti Neptuna, ki so nam v pomoč, pri razlagi sanj.

Mi ves čas gledamo v sanjah tisto, kar je sicer neznano, kar pa zelo pogosto predstavlja prihodnost. Kljub temu verjamemo, da obstajajo določene kode, da obstaja mreža znotraj tega neptunskega polja, ker se vsi dogodki iz realnega življenja, iz naše preteklosti in naše prihodnosti dejansko odvile v sanjah. V spanju, ko sanjamo se vse manifestira in vse nastaja v hiši horoskopa v kateri vlada Neptun.

Sam Neptun vlada nevidnemu, on je svet, ki je za nas neviden, vendar lahko čutimo, da obstaja, čeprav za to ne moremo imeti stoodstotnega dokaza. V sanjah je skrita naša intuicija, notranji občutek in pomen, vendar je vedno odvisno od čistosti, ki se izraža v človekovi sposobnosti, da se ne bojimo pogledati v naš onkraj. Če imamo zaupanje v svoj notranji glas si lahko razložimo tudi naše sanje. Od tega zaupanja je odvisno, ali verjamemo, da obstajajo teorije zarote ali obstaja inteligenca vesolja, ki omogoča, da vse stvari potekajo v posebnem poteku, in to je kategorija čistosti zavesti in tega, kar imamo v Neptunu. Bolj ko verjamemo, da je vse postavljeno, da je za vsem, kar se dogaja, vedno nekdo, ki vse nadzoruje in dvomimo v popolnost življenja, potem nimamo občutka, da so vse stvari dobre. Vsekakor Neptun tako ali drugače prežema vsak del človeškega življenja na različnih ravneh, vendar je to entiteta, ki jo človek potrebuje in jo podoživlja preko svojih lastnih sanj.

Ana Malenica, astrologinja
17.02.2021