Zagrli me i kreni dalje (hrvaščina)

Ana Malenica

25,00 

Mi svi i vi svi, koji još verujemo u čist i prirodan život, ćemo napraviti sve što je moguće, da život naše dece i unuka, kao i svih budućih rodova, bude bolji i lepši, nego je ovaj kako ga sada živimo.

4 na zalogi

Opis

Riječi često izazivaju snažne uspomene u našim umovima i srcima. Kada uzmemo u ruku knjigu “Zagrli me i kreni dalje” i počitamo prve stranice, doživimo neočekivanu, pozitivnu reakciju, jer nas podsjeti na ono što je kod čovjeka najvažnije i što ga pokreče, a što smo zaboravili. Podsjeti nas na ljubav i na naše ljudsko dostojanstvo. Ljubav, koja je često bila zaboravljena i dostojanstvo, koje je bilo pregaženo. Tada osjetimo potrebu da se i mi borimo za ljudsko dostojanstvo i osjetimo da smo i mi sami pozvani i počašćeni, da sudjelujemo u stvaranju nove vrste kjudi, koja će promijeniti naš zemaljski svijet. Hoće li donosioci svjetlosti, rođeni u periodu od 2010. do 2018. godine, početi slijediti nauke dobrote, milosti, humanosti i poštenja? Tko će se od njih pridružiti narodu “Ne mogu”, “Ne znam” ili onima iz naroda “Neču” – pitanje je koje autorica postavlja i sebi, i vama!? Svi odgovori nalaze se u ljudskima srcima, a čitajući ovu knjigu i vi počinjete učestvovati u traženju putova do vlastite ljubavi, kao jedinoj energiji koji upravlja našim životima.

Zagrli me

Udružujemo se svi mi, koji vidimo budućnost u zdravlju, u istini, u poštovanju ljudskog dostojanstva i pravu da svaki čovek ima krov nad glavom i posao, preko kojeg može ostvariti svoje lične želje i ciljeve. Postanite i vi deo najjače vojske, koja će se boriti za vraćanje vere i volje za životom. Pomozimo jedni drugima, da nam se vrati smisao do opstanka na toj našoj prelepoj planeti.

Mi svi i vi svi, koji još verujemo u čist i prirodan život, ćemo napraviti sve što je moguće, da život naše dece i unuka, kao i svih budućih rodova, bude bolji i lepši, nego je ovaj kako ga sada živimo.

Prvi i osnovni uslov, da bi mogao Svemir zagrliti našu planetu je, da se ČOVEK NAUČI ZAGRLITI ČOVEKA.

Ne čekajmo, da o smislu života razmišljamo kasnije, jer čovek već stoji na ivici svog ličnog uništenja.

THE EVENT “HUG ME AND STEP FORWARD”

People are made of the same substance as the stars and the universe. Man belongs to the universe more than he belongs to himself. We have learned to live in symbiosis with earth, water, fire and air, but when it comes to universe, we still know too little to have a harmonic relation to it. The main reason for this lies in the fact that man defies respecting the laws, which the universe imposes.

In every period of history of man, stars announced events, which have marked its life.

Influences of planet Uranus, together with working of other planets, contributed to all revolutions, such as English, French, October and all other important events which changed the course of this world.

EL ACONTECIMIENTO »ABRAZAME Y SIGUE ADELANTE«

Todos estamos hechos de la misma masa que se ha utilizado para hacer Universo y estrellas. El hombre pertenece más al Universo que a si mismo. Hemos aprendido vivir en harmonia con la tierra, fuego, agua y aire. Pero nos resistimos respetar las leyes del Universo y por esta razón no lo conocemos lo suficiente.

En todas las epocas de la humanidad, las estrellas habian avisado sobre los acontecimientos importantes y los que han marcado a los hombres a traves de las gran tragedias o grandes descubrimientos.

La influencia del planeta Urano, conjunto con las influencias de otros planetas han sido responsables para que se produzcan las revolucioes en Inglaterra, Francia y Rusia y han avisado todos los acontecimientos importantes, que han cambiado a nuestro planeta.

Dodatne informacije

Jezik