Društvo Apis

Namen in delovanje

»Če želimo zaščititi svojo čast, moramo skrbeti tudi za čast soljudi, ker so oni tisti, ki bodo dali pečat naši osebnosti. Naša odgovornost se začenja tam od koder prihajamo, naša uspešnost pa je odvisna od našega okolja, ki določa koliko časti bomo deležni. Mi  smo tisti, ki sprejemamo odločitev ali je tisto kar zakon dovoljuje usklajeno z našim kodeksom časti« 

– Cora la Son : » Biseri modrosti«

 • Javno osveščanje o pomembnosti spoštovanja človekovega dostojanstva.
 • Spodbujanje in realizacija konceptualnih  načinov  za dvig kvalitete življenja.
 • Informiranje in izobraževanje javnosti o nujnosti družbenih sprememb na področju statusa družine znotraj moderne družbe.
 • Spodbujanje razvoja tehnologij, ki  ne ogrožajo človekovo povezanost z Naravo in z Vesoljem, ki omogočajo nemoteč prehod iz preveč materialnih osnov na način življenja, ki spodbuja duhovne procese na individualnem in kolektivnem nivoju.
 • Izobraževanje javnosti o nujnosti sprememb, ki bodo človeštvo pripeljale na stopnjo zavedanja o družbeni odgovornosti, ki je nujna, da se lahko vsakega člana človeške družbe prepozna za enakopravnega ne glede na raso, spol, barvo kože, stopnjo izobrazbe ali premoženjski status.
 • Spodbujanje sodelovanja med vsemi, ki se ukvarjajo z alternativnimi metodami zdravljenja
 • Spodbujanje državnih inštitucij, ki se ukvarjajo z zaščito zakonitosti človekovih pravic in vseh kršitev, ki se zgodijo človeku znotraj družine, službe, javnega, političnega in kulturnega življenja.
 • Spodbuja in išče pravice za ljudi, ki so utrpeli škodo zaradi nehumanega ravnanja družbe ali posameznikov, kjerkoli in na vseh področjih življenja.
 • Dviga strokovno znanje svojih članov in njihovo pozitivno naravnanost do soljudi in življenja na vseh področjih naše družbe.

Dejavnosti

Društvo dosega svoje cilje z opravljanjem naslednjih dejavnosti kot so:
 
 • zbiranje prostovoljnih prispevkov članov društva in privržencev idej društva  APIS,
 • prijavljanje na projekte tako na državni ravni, kot v okviru Evropske Unije, ki podpirajo cilje društva,
 • sodelovanje z mednarodnimi in nacionalnimi organizacijami s podobnimi ali enakimi cilji,
 • organiziranje tečajev, predavanj, delavnic, dogodkov, seminarjev, ekskurzij, koncertov in širših družbenih akcij z nameni osveščanja javnosti vseh življenjskih obdobij o boljših rešitvah za človeštvo in planet v celoti ter pomenu trajnosti v teh rešitvah,
 • zbiranje in posredovanje strokovnih informacij preko interneta, ustreznih publikacij in drugih medijev, na področju vseh alternativnih dejavnosti, ki imajo za cilj osveščanje ljudi in boj za zaščito človekovega dostojanstva in boljšo kvaliteto življenja,
 • oblikovanje in urejanje lastne spletne strani,
 • priprava in izdajanje tiskanih (katalogi, knjige, revije) in elektronskih publikacij (CD-zgoščenk, audio/video kaset).

Zakaj ime APIS

Društvo ima svoj znak in štampiljko.  Lahko se uporablja samo logo »APIS« samostojno, ali skupaj  z polnim nazivom »Društvo za zaščito človekovega dostojanstva in kvaliteto življenja«. Logo »APIS« je sestavljen iz rdeče elipse znotraj katere je v negativu narejen napis z čebelico nad črko »I« . Del loga je še druga manjša elipsa s stilizirano figuro človeka, ki v desni roki drži srce rdeče barve, ki ga pošilja v Vesolje. Zgornja polovice elipse, ki je pobarvana  z modro barvo, predstavlja Vesolje in spodnja polovica elipse, ki je pobarvana z niansami zeleno-rumene  barve predstavlja Zemljo. Naziv »apis« izhaja iz latinske besede, kar pomeni čebela. Znano je, da čebele funkcionirajo po vzorcu kolektivne zavesti in da prepoznavajo vse barve razen rdeče, katero vidijo kot vijoličasto.

Logotip za reklamne namene:
apis-logo

Vsi honorarji so namenjeni za izvajanje humanitarnih projektov
Društva za zaščito človekovega dostojanstva in boljšo kvaliteto življenja APIS.

TRR Društva APIS:
Unicredit Bank Ljubljana
IBAN: SI56 2900 0005 0079 696
SWIFT: BACXSI22

Društvo APIS že od leta 2010 uspešno izvaja projekt »Objemi me in stopi naprej«.