Ali ste se rodili z zlato žlico, lopato ali zobotrebcem v ustih

Astrologa lahko vprašamo najbolj banalne stvari, kot so recimo »s katero nogo močnejše brcnemo v žogo, ali pa zastavimo zelo težka vprašanja, kot so »ali se bom pozdravil«, ali “kdaj bom zadel na loteriji”. Astrolog mora sam presoditi, na katera vprašanja lahko odgovori in na katera ne.

DENAR 6

Če se obrnete na astrologa, ker imate finančne težave, astrolog nima čarobne palice, da vam prenese denar iz vaših možganov v vašo denarnico ali na bančni račun. Ravno tako vam ne more pomagati, da vam spremni horoskop in ga naredi po vaši meri. Lahko vam pa razloži, zakaj ste zabredli v finančne težave in kako jih boste najlažje rešili.

Astrolog ve, da tisto, cesar v horoskopu nimate nakazanega, vam tega v tem življenju nihče ne more dati! In tisto, kar vam je dodeljeno, vam nihče ne more vzeti. V horoskopu je nakazano, zakaj ima nekdo denar in zakaj ga nekdo drug nima. Če nekdo nima konkretne zvezdne podpore, da bo zadel na loteriji, lahko kupi vse listke, ki so v prodaji, pa bo nekaj poseglo vmes, da bo izgubil prav tiste listke, ki prinašajo glavne zadetke.

V podporo moje fatalistične teorije, da se ne more pomagati nekomu, če to ni odobreno s strani višje sile, oziroma če tega ni v njegovem horoskopu, vam navajam Sufijevo zgodbo, ki sem jo zapisala tudi v moji knjigi«Človek sveta vladar, denar njegov ječar«

Sufi (Perzijski modrec) je trdil, da ima vsak človek svojo usodo in da le-te ni možno spremeniti. Sklenil je dokazati svojo teorijo, da ni možno nekomu pomagati, da reši svoje finančne težave, če mu je višja sila namenila drugače oziroma, če mu je ob rojstvu namenila, da se ne bo rešil. Zato je ukazal, da pripeljejo človeka, ki je bil tako zadolžen, da so mu upniki grozili s smrtjo. Na sredino mostu so postavili vrečo polno zlatnikov in nesrečnemu človeku ukazali, da prehodi most in pride na drugo stran, kjer ga je čakal Sufi s prijatelji. Ko je človek prišel do Sufija, ga je le-ta vprašal, kaj je videl na sredini mostu. »Nič«, je odgovoril možakar »na enkrat sem pomislil, da bi bilo dobro, prehoditi most z zaprtimi očmi«.

Razumeli ste lajt motiv zgodbe. Če nesrečni človek ne bi zaprl oči, bi na sredini mostu videl vrečo z zlatniki. Sufi je bil dogovorjen s prijatelji, da bo vreča zlatnikov pripadla zadolženemu človeku v primeru, da on ne more dokazati svoje fatalistične teorije.

Če v natalni karti ni nakazano, da lahko zadenete v igrah na srečo, vi pa želite verjeti, da boste zadeli na loteriji in rešili svoje probleme, poiščite vedeževalko, ki vam bo povedala to, kar želite slišati. Astrolog vam tega ne bo rekel.

Če želite zvedeti kaj več o vašem denarju, poiščite astrologa, ki vam bo natočil čistega vina in vam bo povedal, kakšno orodje imate v vašem horoskopu, s katerim boste kopali v vašem rudniku. Vsak človek ima v horoskopu svoj rudnik in tudi ustrezno orodje s katerim bo lahko kopal svoje zlato, vendar le v takšni količini, kot je to potrebno za normalno in tekoče poslovanje. Največkrat se količina denarja, ki nam je »odobrena« s strani Vesolja, razlikuje od naših pričakovanj.

Nekomu je podarjeno pravo orodje, ni mu pa podarjena možnost, da ga tudi uporabi v tem življenju. Drugemu je lahko podarjen rudnik, nima pa pravega orodja. Zato je pri tolmačenju denarnih sposobnosti in zmožnosti neke osebe pomembno dobro preučiti njegovo karmo, karmo države, kjer se je ta oseba rodila, karmo države, v kateri ta oseba živi in tudi časovno obdobje, v katerem oseba živi.

Znani holandski slikar Van Gogh Van Gogh je bil rojen 30.3.1853, umrl pa je 1890 leta. V svojem življenju je narisal 900 slik in 1100 skic. V času svojega življenja je uspel prodati samo 1 sliko. Celo življenje je živel v revščini in na robu eksistence in v glavnem od skromne bratove finančne pomoči.

150 let kasneje so celo njegove 3 slike znašle na seznamu 10 najdražje prodanih slik na svetu. Njegova slika Portret Dr. Gacheta je bila prodana za 144,1 milijonov evrov. Portret Josepha Roulina je bila prodana za 107 milijonov . Slika Perunike je bila prodana za 106,1 milijonov evrov.

Bilo bi dobro, da bi bil vsak človek seznanjen, kaj mu je ob rojstvu Vesolje položilo v zibelko. Najbolje bi bilo, da starši že ob rojstvu svojega otroka dobijo pravilno informacijo, kakšne naloge je Vesolje zadalo njihovem otroku. Tako bi mu lažje pomagali že od rojstva naprej, pa do izbire poklica. Vsako rojstvo je nadaljevanje nekega potovanja, ki se je začelo že v prejšnjih življenjih in je bilo preneseno v sedanje življenje z namenom, da se dokončajo naloge, ki niso bile izvršene.

Odplačevanje karmičnega dolga se začne že ob rojstvu, ne pa takrat, ko dobimo svojo prvo plačo. Vse je to zapisano v natalni karti, nekdo v paketu za odplačevanje karmičnega dolga postane ambasador, drugi pa berač.

Lahko rečemo, da je celotni horoskop naša dediščina, ki jo prevzamemo ob rojstvu, ne da bi imeli možnost izbire. Marsikomu njegova karma ni všeč in bi jo radi zamenjal za drugo, lažjo ali bolj srečno, vendar je pogodba za vračilo dolga, ki ga moramo odplačati, bila sklenjena dolgo nazaj in z našim ponovnim rojstvom le zapade v plačilo.

Koliko moramo odplačati, na kakšen način in kje bomo našli sredstva za plačilo, je razvidno v horoskopu. Zato bi bilo bolj pomembno, da starši spoznajo horoskop svojega otroka, kot pa da odprejo varčevalni račun, na katerem se bo nabiral denar za otrokovo šolanje. Kajti življenjsko šolanje traja najdalje in kljub temu, da je brezplačno, za njega plačujemo najvišje cene.

Zaradi nepoznavanja našega horoskopa in tudi zaradi tega, ker s tem dokumentom ne ravnamo v duhu dobrega gospodarja, največkrat začnemo odplačevati svoj dolg šele v drugi polovici življenja. Vsakemu od nas je dano na razpolago, da se prostovoljno odločimo, kako bomo te dolgove odplačevali, pod pogojem, da smo se pravočasno seznanili z zadanimi nalogami in da se strinjamo z anuitetnim načrtom. Če bi celotni karmični dolg razdelili na vsa leta našega življenja, bi lažje živeli. Odplačevanje karmičnega dolga je enako kot odplačevanje bančnega posojila. Če je znesek bančnega posojila razdeljen na daljšo časovno obdobje, je obrok manjši in ga bomo lažje odplačali.

Če se pa ne soočimo z našimi karmičnimi dolgovi in odlašamo z izpolnjevanjem naših obveznosti, lahko Vesolje prevzame stvar v svoje roke in nas spomni, na to, kar bi že bilo potrebno narediti, kakor tudi na to, kaj bo potrebno narediti v bodoče s pogodbo, ki je bila ob našem rojstvu sklenjena z Vesoljem. Ali nam ti modeli niso znani iz prakse, ko najemamo posojila pri bankah in ostalih finančne ustanovah? Ali tudi banke ne uporabijo vseh sredstev, ki so jim na razpolago, če ne vračamo posojila, ki smo ga najeli?

Če nismo ugotovili, kakšen je naš karmični dolg, kje so rudniki, v katerih lahko kopljemo denar in kje so skrita orodja, nam bo Vesolje poslalo opomin najkasneje v starosti med 40 in 42 letom.

Denar, ki nam je v horoskopu dan na razpolago, iščemo preko programov, ki so shranjeni v naših možganih. Človekovi možgani v resnici predstavljajo močan računalnik, ki je povezan direktno z Vesoljem. V astrologiji so človekovi možgani prikazani preko simbolike planeta Uran.

Planet Uran potuje čez 12 ozvezdij v Galaksiji 84 let. Analogno gibanju planetov skozi ozvezdja v našem osončju imamo v našem horoskopu 12 astroloških znamenj in 12 hiš.

Kozmični odtis v našem horoskopu, ki nam je izročen ob rojstvu, kot astralni rojstni list, je zamrznjen in predstavlja navodila, ki veljajo celo življenje, vse do naše smrti. Planeti se pa nenehno gibljejo in pri tem gibanju ves čas sodelujejo z našimi planeti v duhu, kot je to zapisano v astralnem rojstnem listu. Do 42. leta Uran prehodi polovico našega horoskopa in se takrat znajde v oziciji z Uranom, ki je zamrznjen v našem astralnem rojstnem listu.

V zemeljskem smislu, ko gre za neke politične stranke, opozicija vedno sprašuje vladajočo koalicijo, kaj so naredili v nekem obdobju, jih strogo kontrolira, ruši ali kar je bolj redko, se strinja z njihovim delom in jih podpre v izvajanju zakonodaje.

Enako se začne obnašati planet Uran, ki se postavi v vlogo opozicije in vpraša Koalicijo, sestavljeno iz drugih planetov, kaj so naredili v preteklih 42 letih. Ali so opravili naloge, ki izhajajo iz naslova zadanega poslanstva? Vpraša nas, kako smo služili svoj denar, kateri poklic smo opravljali. Če smo se ravnali po navodilih in če smo opravljali poklic, ki je usklajen z našim poslanstvom. Odvisno od tega, koliko smo delali usklajeno z navodili iz našega horoskopa, bo naše nadaljno življenjsko potovanja potekalo v skladu z metaforo o 7 debelih ali 7suhih letih. Če smo opravljali poklic, ki nam ni »pisan na kožo«, nam Uran lahko spremeni življenje iz temeljev in ga spremeni v katastrofo. Lahko se iz polkovnika spremenimo v pokojnika, lahko se iz kralja spremenimo v berača.

Če smo se odločili za napačen poklic, to lahko pomeni, da smo vse do 42 leta kopali svoj denar v napačnem rudniku. Zaradi tega nismo izkopali zadostno količino denarja, potrebnega za odplačilo karmičnih dolgov. Zato imamo 7 suhih let, da popravimo napake in se vrnemo do prave točke, ki nam bo omogočila, da zaživimo polno življenje.

Če smo do 42 leta opravljali poklic, ki nas veseli in smo uživali v svojem delu pomeni, da smo razumeli, kaj je naše poslanstvo in smo se pravilno odzvali na vse klice iz naše duše. Uspeli smo najti naš rudnik in smo z ustreznim orodjem izkopali toliko denarja, koliko je bilo potrebno, da smo odplačali karmične dolgove, ki so zapadli v plačilo do 42 leta. V tem primeru nas čaka 7 debelih let in lahko na »easy« kopljemo naše bogastvo.

Vsa orodja, s katerim kopljemo po našem horoskopu, so izdelana iz zlata in jih dobimo ob rojstvu: zlato žlico,lopato ali z zobotrebec. Kje so skrita ta orodja, kje so rudniki našega denarja, kdo je denar naložil v rudnike in kdaj je najbolj priporočljivo pričeti s kopanjem, nam bo pojasnil astrolog.

Denar v naš horoskop pride na več načinov:

 • preko konkretne materialne dediščine, ki nam jo preskrbijo starši, stari starši, ali neka druga oseba
 • rodimo se v bogati družini
 • zaslužimo ga z lastnim delom
 • ali ga pridobimo s prevarami, kriminalnimi dejanji ali malverzacijami

Kopanje denarja je resno in odgovorno delo in pred pričetkom te operacije moramo imeti jasne odgovore na vsa vprašanja:

 • v katerem obdobju življenja nam je denar napovedan
 • koliko denarja nam bo na razpolago
 • kaj moramo narediti z denarjem porabiti ga za življenje, ali ga razdeliti drugim)
 • kakšne so možnosti, da ga ohranimo
 • ali smo v nevarnosti, da ga izgubimo
 • ali ga lahko nalagamo ali podarjamo
 • ali ga moramo zapraviti
 • ali smo ga pridobili z dediščino, le z namenom, da se izravna karmični dolg in ko je to doseženo, ga moramo takoj izgubiti.

Astrolog, ki daje odgovore na takšna vprašanja, mora imeti veliko znanja in mora prevzeti tudi moralno odgovornost za svoje svetovanje. To lahko doseže le, če dobro pozna svoje delo, če ima prave izkušnje in če je seznanjen z vsebino kodeksa časti v astrologiji. Če tega nima, je vprašanje koliko je sposoben pravilno presoditi. Čeprav se včasih astrološka analiza ne ujema s tistim, kar klient želi slišati, astrolog mora povedati resnico, pa čeprav njegova razlaga postavi na glavo celotno dosedanje življenje neke osebe.

V tem času je zelo priporočljivo, da poiščejo nasvet astrologa osebe, ki so rojene med 1965 in 1973 letom. Navidezno so te osebe v redu. Imajo »urejeno« življenje, dobre službe in so materialno stabilni. Večina ima izobrazbo, ki ustreza službi, ki jo trenutno opravljajo. Vendar je to le«uradna verzija«, ker duša nima ogledala in se ne vidi, kaj se znotraj dogaja.

Ko pa gremo astrologi v globino njihovega horoskopa, skoraj pri vseh ugotovimo, da se je v starosti med 39 in 42 let začel oglašati notranji glas, ki jih je opozarjal, da mogoče služba, ki jo opravljajo, zanje ni prava. Mnogi so slišali drobni glasek iz duše, ki je spraševal, če bodo zmožni opravljati to delo do upokojitve, pa so glasek hitro utišali. Niso ga hoteli slišati, ker so čutili, da bi to pomenilo spremembe, katerih se bojijo.

Veliko oseb, rojenih v tem obdobju, dela v bankah, v javni upravi ali pa v zdravstvu. Analize njihovih kart jasno pokažejo, da so ekonomisti, ki delajo v bankah in v financah v resnici ustvarjeni, da pomagajo ljudem, da povrnejo svoje dostojanstvo. Oni pa, kot uslužbenci podjetja ali institucije, ki jim daje plačo s svojim delom, prispevajo, da rušijo človekovo dostojanstvo in s svojim delom, ne da bi to želeli prispevajo, da je naš zemeljski svet vsak dan slabši.

Vprašanje je, kaj je pravilno: biti lojalen do »roke, ki ti daje kos kruha«, ali pa ubogati svojo vest, ki ti pravi, da ne delaš v skladu z moralnimi zakoni. Bančni uslužbenci morajo ščititi banko, ki zaračunava visoke obresti, pravniki in odvetniki branijo lopove in kriminalce, sodniki obsojajo male lopove in pišejo oprostilne sodbe za kriminalce, zdravniki, farmacevti in ostali delavci predpisujejo škodljiva zdravila in podpirajo farmacevtski lobi in tiste, ki jih zanima le bolezen, ne pa bolnik.

Seznam oseb, ki jih je sram samih sebe ali so nase jezni, ker nimajo poguma, da se oprejo sistemu, ki jih sili, da delajo proti svoji vesti, je vsak dan večji. Na žalost ni tako enostavno pustiti službo in se posvetiti nekim človekoljubnim dejavnostim. Ko smo samski, imamo obveznosti le do samih sebe, do staršev in bratov ali sester. Vendar so osebe,o katerih konkretno govorimo, stare med 39 in 49 let in imajo družine, žene, može, otroke.

Najlažje bi bilo pustiti službo in si poiskati delo, ki jih veseli in jih polni s ponosom, da opravljajo delo, ki je koristno za družbo. S tem bi pomagali sebi in bi našli svoj mir. Kaj bi to pomenilo za njihovo družino, ki bi ostala brez sredstev za preživljanje? Seveda, da tega ne morejo narediti, ker bi ustvarili nove vzroke, katerim bi sledile nove posledice. Če bi ob pravem času poiskali astrologa, le-ta bi jih opozoril, da premislijo o zaposlitvi in tako bi njihove tezave zdaj bile manjše.

Kaj lahko svetuje astrolog v takšni situaciji? Da se vrnejo do tiste točke, kjer so se napačno usmerili in razišče, kaj je tisto, kar je njihovo resnično poslanstvo. Kje je rudnik, kjer morajo kopati denar za svoje preživetje, s kakšnim orodjem in kaj morajo narediti za višje dobro vseh ljudi?

Naslednji korak je poiskati način, kako naj si spremeni svoje življenje, da bo sam zadovoljen in da s tem prizadene čim manj ljudi, ki so vpleteni v to njihovo skupno življenjsko zgodbo.

V 4 hišah našega horoskopa so napisani scenariji, ki govorijo o načinu, kako se bomo ukvarjali z našim denarjem:

 • 2. hiša, ki pripada znamenju Bika,
 • 8. hiša, ki pripada znamenju Device
 • 10. hiša, ki pripada znamenju Kozoroga.

Znamenju Bika vlada planet Venera, Škorpijonu vladata planeta Pluton in Mars, Devici vlada planet Merkur in znamenju Kozoroga vlada planet Saturn. Iz grške mitologije vemo, da je Venera planet ljubezni in lepote, da je Pluton, tisti počasni planet, ki vlada naši smrti. Mars je bog akcije, vojne in plodnosti. Merkur je tisti čudežni vsestranski bog, ki ga imajo za svojega pisatelji in pesniki, lopovi in potniki, športniki in trgovci. Ampak Merkur je tudi bog, kateremu povemo svoje poslednje besede, preden nas čolnar odpelje v podzemni smrtni svet. Merkur nam položi zlatnike na veke, ko se naša duša poslovi od zemeljskega življenja.

Pri iskanju odgovorov v zvezi z denarjem se konzultiramo tudi z vladarji omenjenih hiš in z planeti, ki se naselijo v teh hišah ter z medsebojnimi aspekti, ki jih planeti ustvarjajo med seboj.

Bik, Devica in Kozorog so zemeljska znamenja. Škorpijon je vodno znamenje. Pri tej kombinaciji uporabimo čisto kmečko logiko. Če zemljo napajamo z vodo, bo vse rastlo, če le imamo zadostno količino vode. Ali lahko eno samo vodno znamenje preskrbi zadostno količino vode za 3 zemeljska znamenja oziroma ali je potrebno iskati še pomoč pri drugih astroloških znamenjih.

Če vsa vpletena znamenja niso usklajena in ne sodelujejo z roko v roki, lahko nastopijo komplikacije na enak način, kot se to zgodi v naravi. Če ni dežja v času rasti, ali če ga je preveč v času dozorevanja, lahko izgubimo pridelek. Če nas presenetijo toče, nizke temperature v času, ko vse v naravi cveti, ko je čas dozorevanja, ravno tako izgubimo žetev.

Stara ljudstva so bila zelo povezana z naravo in so vedno opravljala razne verske rituale ravno zato, da bi se prikupili naravi, da bi ob pravem času poslala dež ali sonce. Molitve in rituale so izvajali svečeniki ne glede na to, za katero vero je šlo.
To pomeni, da je pri iskanju denarja v horoskopu nujno konzultirati še hišo, ki je zadolžena za višji nivo naše duhovnosti in našo vero. To pa je 9 hiša.

Če prelistamo zgodovino denarja, ugotovimo, da so prve banke bile v svetiščih in so se s posojanjem denarja prvi začeli ukvarjati svečeniki.
In če pogledamo današnji čas, se ni nič spremenilo. Vatikan je, kot predstavnik in vrhovno telo katoliške vere, najbogatejša država na svetu.

Od pračasov so cerkveni možje in duhovni vodje, poleg spiritualnih sposobnosti, imeli še druge zemeljske naloge, ki so jih lahko zelo uspešno opravljali. Svečeniki so dobro poznali tudi astrologijo in so vedeli, kdo od njih se je rodil z zlatimi lopatami v horoskopu, s katerimi so lahko kopali v rudnikih diamantov in zlata.

Na drugi strani pa imamo ljudi, ki so tudi živeli ob istem času in so imeli veliko znanja, tako duhovnega kot zemeljskega, a so na žalost bili rojeni z zobotrebcem v ustih in celo svoje življenje živeli bolj revno kor cerkvene miške. S svojim znanjem so nalagali zlato in diamante v rudnike, v katerih bodo bogastvo kopali njihovi dediči.

Bogati dediči imajo vedno v svojih horoskopih močno poudarjene hiše v znamenju Bika, Škorpijona, Device in Kozoroga.
Element, ki pa najbolj simbolizira karakter tistih, ki dobijo bogato dediščino, je planet Neptun, ki vlada znamenju Rib, katere stanujejo v 12. hiši horoskopa. Ribe in planet Neptun imajo v svoji simboliki naša prejšnja življenja. Tako v znamenju Rib, ki je vodno znamenje, dobimo podporo vodenemu znamenju Škorpijona, ki z vodo zaliva zemljino trojstvo Bika-Device in Kozoroga. Razen podpore v količini vode, je še bolj pomembna vloga Neptuna kot božanske inspiracije. Brez božanske inspiracije je nemogoče izpeljati in napisati zgodbo o uspehu.

Neptun je vedno poskrbel, da so že od pračasov, pa vse do današnjih dni, posamezniki lahko fascinirali svoje okolje s tem, da so ustvarjali
čudeže, bodisi na področju ozdravitve ali materialnega bogatenja.

Ljudje so vedno, danes pa sploh, oboževali zgodbe o uspehu, ki govorijo, kako je nekdo iz 1 eura ustvaril milijon. Pri vsaki takšni zgodbi o ustvarjanju bogastva , v zgodbi od berača do kralja, je prisotna simbolika Neptuna.

Analizirala sem horoskope ljudi, ki so zelo pametni, izobraženi in pošteni, vendar vsa njihova sposobnost v času njihovega življenja ostaja skrita. V njihovih horoskopih manjkajo pravi aspekti Neptuna, ki bi njihovo znanje posredovalo masi ljudi in jim omogočilo, da bi dostojno živeli od sadov svojega znanja. V njihovih horoskopih manjka tista božanska modrost Neptuna, ki zna narediti čudež, zaradi katerega ljudje ostanejo zapisani v zgodovini človeštva z zlatimi črkami.

Celo Jezus je v času, ko je še hodil po zemlji, šele potem, ko je hodil po vodi in oživljal od mrtvih, pridobil sloves duhovnega vodje.

Zato dobro poglejte, kaj v vašem horoskopu dela Neptun in v kakšni zvezi je z klasičnimi hišami, ki govorijo o denarju.

V simboliki Neptuna so tudi nafta, plini, mamila in farmacevtska industrija, panoge, ki v današnjem času ustvarjajo največje profite. Zato bi bilo dobro, razen zlate žlice in lopate, imeti v rezervi še kakšno ladjo ali vsaj veslo, kot pripomoček za služenje denarja. Vendar ima Neptun, tako kot vsak drug planet, poleg dobrih lastnosti tudi še nižji nivo, ki lahko človeku podari še talent za prevare, spletke, intrige in kriminal.
Neptun nam tako lahko pove, ali denar v naši natalni karti nastaja s blagoslovom božje ali hudičeve podpore …

Denar, premoženje in bogastvo ne nastajajo samo preko 2, 8, 6 in 10 hiše. Kreacija celotnega našega horoskopa temelji na raznih kombinacijah vseh štirih elementov: ognja, zraka, zemlje in vode. Vsi skupaj ustvarijo rudnike, v katerih kopljemo.

Pri obvladovanju našega horoskopa moramo upoštevati tudi čas, v katerem živimo.
Za trenutno stanje kolektivne zavesti človeštva bi morali biti vsi odgovorni, pa je žal večini ljudi to preprečeno, zaradi posegov, ki jih določeni lobiji vršijo nad večino prebivalstva preko uporabe kemijskih substanc, ki vplivajo na spreminjanje tako človekove zavesti kot onemogočanje, da planeti vplivajo v duhu svoje simbolike in narave.

Glede na trenutno geokozmično situacijo, bi večina ljudi že morala znati hoditi, ne samo po zemlji, temveč tudi po žerjavici in lebdeti v zraku kot ptice.
Na žalost pa večina ljudi še vedno hodi samo po zemlji in ni sposobna niti glave dvigniti, kaj šele pogledati proti zvezdam.Takšni pa na žalost nimajo nikakršne možnosti, da bi kopali, kaj šele raziskovali po svoji natalni karti.

Če niso ustvarjeni pogoji na mundani ravni za normalno življenje in če mladi človek čaka na zaposlitev dolga leta, potem je težko upoštevati vse elemente iz njegove natalne karte. V tem primeru se lahko še zlata lopata spremeni v zobotrebec.

Ko danes razlagamo natalno karto, moramo absolutno upoštevati dejstvo, da sta dva močna planeta v kardinalnih znamenjih, in sicer Uran v znamenju Ovna in Pluton v znamenju Kozoroga. Uran v Ovnu ponuja nove možnosti, nove dimenzije in nove načine. Kozorog s svojim vladarjem Saturnom, ki je trenutno v znamenju Škorpijona, ki vlada 8. hiši, za katero vemo, da predstavlja ključni element pri analizi naših finančnih talentov in zmožnosti, zagotovo najavlja in pripravlja s podporo Urana v znamenju Ovna, revolucijo v bančništvu, če ne celo zlom bančništva takšnega, kot je sedaj v uporabi.

Transcendentalni planeti, Neptun, Uran, Pluton in Saturn bodo odigrali ključno vlogo. Oni bodo prinesli čudeže in spremembe, vezane za neke druge dimenzije in tudi pri tolmačenju astrologije bodo prinesli močne spremembe. Verjetno bomo kopali zlato tudi v nekih drugih hišah, kot so 12,11,10 in 8 bolj kot sedaj v 2 hiši.

Druga hiša bo lahko postala le nagrada za dosežene rezultate. Da bo vsaka lopata postala zlata, če bomo znali razdeliti ne samo ljubezen, temveč tudi denar. Da bomo z lopato ali žlico delili. In kaže tudi, kako bomo morali ravnati z denarjem. Malo zapraviti za sebe in večji del pustiti za dediščino. Da se bomo naučili, da ne bomo zapravljali za svoje užitke, temveč več razdelili drugim in delovali v višje dobro ljudi.

Zato poiščite astrologa, da vam v zvezi z denarjem razloži, kaj morate s tem denarjem narediti. To je ključ našega horoskopa, ko govorimo o denarju.

Bogastvo in denar nista nastala z našim rojstvom. Obstajalo je pred nami in je bilo naloženo in naša naloga je, da ga poiščemo, zapravimo, razdelimo, povečamo ali zmanjšamo. Dedinja imperija Onasis, vnukinja dedka Aristotela, ki je pustil za seboj veliko dediščino, ima v svojem horoskopu elemente, ki jo vodijo, da ne bo podedovano bogastvo zapravila samo za sebe. To že počne in počasi denar deli tudi med reveže in nadarjene umetnike.

Dobro je omeniti, da se je s posredovanjem Urana, ki se nahaja v ozvezdju Ovna, od leta 2010 prebudilo in aktiviralo mnogo podobnih premikov, kot je to pri Onasisovi vnukinji.

Pri tem bodo pomembno in odločilno vlogo odigrali transcendentalni planeti. Na to vas opozarjam zato, ker bo prišlo do velikih sprememb na področju financ, bančništva in denarnih tokov. To lahko razumete tudi kot opozorilo, da nobena naložba ni več varna in da se bomo vsi morali prilagajati novim načinom ravnanja z denarjem. Kozmus ima že napisane scenarije, v katerih glavne vloge ne bodo imeli tisti, ki so ustvarili trenutno materialno krizo.

Uran, kot okultni planet, predstavlja princip svetega znanja- gnosis.
Gnosis uči človeka, da se osvobodi omejitev zemeljskega bivanja preko vpogleda v lastno dušo. Čudeži, ki ji prinaša Uran, niso vezani za knjižna znanja, temveč za znanja, ki nastanejo iz lastnih izkušenj. Večina čudežev se bo kreirala v kombinaciji zraka, ki predstavlja našo svobodno voljo in ognja, ki predstavlja akcijo. To so dejanja, ko se denar podari s strani bogatih revežem. To je tudi model revolucionarjev tipa Robin Hud, ki bodo denar vzeli tam, kjer je in ga razdelili tistim, ki nimajo hrane, vode, strehe nad glavo ali zdravil. Ta čast bo pripadla tistim, ki so rojeni v znamenju Vodnarja, ki imajo podznak ali Luno v Vodnarju.

Neptun, ki se trenutno nahaja v svojem matičnem ozvezdju Rib, za razliko od Urana ne daje v prvi plan našo svobodno voljo. To je planet misticizma in nas bo usmerjal, da se podredimo neki višji sili. Neptun ima princip vode. Zato bodo vlogo duhovnega vodje opravljali ljudje, rojeni v znamenju Rib oziroma tisti, ki imajo podznak ali Luno v znamenju Rib, kakor tudi tisti, ki imajo v svojem horoskopu močno položene druge planete v znamenju Rib.

Pluton se bo kot planet magije, ki se izraža preko najglobljih kanalov našega nezavednega, tudi pridružil podpori delovanja Urana in Neptuna. Na tem področju se bodo izkazali ljudje, rojeni v znamenju Škorpijona, ki imajo podznak ali Luno v Škorpijonu, kakor tudi močne aspekte z znamenjem Škorpijona.

Da bi se pa vsa čudesa zgodila in realizirala na zemeljskem nivoju, se bo tej družbi priključi še Saturn, kot vladar elementa zemlje in bo kontroliral organizacijo celotne materialne scene.

V tem kozmičnem odrskem dogajanju nam manjka še vodja ognjenega elementa. Ali bo to Sonce ali Mars? Verjetno se ta element še skriva izza Plutona in ne bo čakal , da ga bodo ljudje odkrili. Sam se bo razkril preko nekega čudeža, kljub temu, da si človek tega ne želi in bo naredil vse, da to prepreči.

Verjetno se bo pojavil na nebu, ko ga bomo ljudje najmanj pričakovali, kljub temu, da so se največji znanstveni umi našega časa združili in skupaj z astronomi in astrologi ustvarili projekt kemičnih repov – chemtraili. Namen brizganja neba je predvsem poskus, da preprečijo, da se človekova zavest dvigne na višjo frekvenco.

Kdo je novi čarovnik, ki nam ga bodo poslale Plejade, ki bo nadomestil Sai Babo, ki je bil rojen v Indiji 23.11.1926 leta ob 5 uri zjutraj? Umrl pa 29.4.2011 v starosti 84 let in se je srečal z drugim prehodom Urana.
Sai Baba je bil v podznaku Škorpijon in je na vrhu 2. hiše (denar) imel znamenje Strelca.V njegovi karti dominira vodni element in ima vse tri transcendentalne planete na dominantnih mestih. Na MC ima Neptuna in konjunkcijo Plutona in Lune. Ima močan steli na 30 stopnji Škorpijona, kar se smatra kot najmočnejša figura, ko govorimo o duhovni energiji.

Iz celotnega horoskopa indijskega guruja Sai Babe izhaja, da je imel talente tudi za služenje denarja, tako kot so to imeli svečeniki, ki so se prvi začeli ukvarjati s posojanjem denarja. Med njegovimi privrženci so bila znana imena – indijski politiki, poslovneži in tajkuni, prav tako igralci in pevci. Sai Baba je po svetu ustanavljal centre, v katerih so poučevali njegovo misel. Za seboj je zapustil veliko premoženje, skoraj 3 milijarde dolarjev.

Analizirala sem horoskope 10 najbogatejših ljudi na svetu. Vsi so obogateli s proizvodnjo in prodajo izdelkov, ki so namenjene širokim narodnim masam. V astrologiji je narod predstavljen s simboliko Lune. Zato imajo vsi ti bogataši v svojih horoskopih dobre in močne aspekte z Luno.

 • Carlos Slim Helu in njegova družina ima– 69 milijard. Lastnik 200 podjetj, ki se ukvarjajo s telekomunikacijami, transporti in prodajo cigaret. Rojen je v znamenju VODNARJA ( 28.1.1940 leta v Mehiki)
 • Bill Gates, ameriški poslovni magnat, filantrop in predsednik Microsofta, ima 61 milijard. Pravijo, da je na seznamu najmočnejših ljudi na svetu na 4. mestu. Rojen je v znamenju ŠKORPIJONA (28.10.1955 v Ameriki)
 • Warren Buffet, ameriški industrialec in filantrop ima 44 milijard. Rojen je v znamenju DEVICE (30.8.1930 leta v Omahi,Nebraska, SAD). Za njega pravijo, da je največji investitor vseh časov in da je zaljubljen v biznis.
 • Bernard Arnault je francoski poslovnež, predsednik in izvršni direktor podjetja LVMH, ki ima v lasti 50 najbolj znanih svetovnih znamk, kot so Louis Vuitton, Dior, Frendi. Ima 41 milijard. Rojen je v znamenju RIB (5.3.1949)
 • Amancio Ortega je španski poslovnež in predsednik Inditex skupine. V njegovi lasti je Zara in ima 37,5 milijard. Rojen je v znamenju OVNA (28.3.1936 v Leonu, v Španiji)
 • Larry Ellison, ameriški poslovnež in izvršni direktor v podjetju Oracle Corporation, je največji proizvajalec poslovnega softerja. Ima 36 milijard. Rojen je v znamenju LEVA (17.8.1944 v New Yorku)
 • Eike Batista, brazilski poslovnež, ima 30 milijard, ki jih je zaslužil s prodajo plina in olj. Rojen je v znamenju ŠKORPIJONA (3.11.1956 v Sao Paolo)
 • Stefan Persson, lastnik podjetja H&M, ki ima 2.500 trgovin v 43 državah. Večino denarja, 26 milijard, je zaslužil z modo. Rojen je v znamenju TEHTNICE (4.10.1947 v Stockholmu)
 • Li Ka Shing je najbogatejši človek Azije, ki je začel delati z 12 leti in s proizvodnjo igrač in umetnih rož zaslužil 25,5 milijard. V njegovih podjetjih, večinoma gradbenih, dela več kot 270.000 ljudi po celem svetu. Rojen je v znamenju DVOJČKA (13.6.1928 leta v Guang Dongu na Kitajskem)
 • Karl Albrecht, nemški podjetnik. Skupaj z bratom Theom je lastnik trgovske verige Aldi. Njegovo bogastvo znaša 25,4 milijard dolarjev. Rojen je v znamenju VODNARJA (20.2.1920 leta v Essenu)

Analiza 10 najbogatejših ljudi na svetu je pokazala, da je vsem bogastvo v tem življenju bilo namenjeno in zato je bilo tudi realizirano. Brez podpore Vesolja, bogastva ne bi pridobili, ne glede na to, da so pametni, sposobni, delovni, kreativni ali iznajdljivi. Niti niso obogateli zato, ker so to tako vroče želeli, niti zato ker so samo verjeli vase.

Na isti dan, ko so se rodili, se je po celem svetu rodilo še mnogo drugih otrok, ki so bili ravno tako pametni in sposobni. Tudi oni bi si želeli biti na seznamu 10 najbogatejših na svetu, ampak niso imeli te sreče. Ne glede na to, da vse osebe, ki so rojene na isti dan in isti mesec, ne glede v katerem letu in v katerem kraju, pripadajo isti energetski skupini, ti otroci, ki so bili rojeni na isti dan, kot so bili rojeni bogataši, niso imeli podpore Vesolja, vsaj ne, ko gre za denar.

10 najbogatejših je Vesolje določilo za dediče, bogastvo, ki se je nalagalo stoletja ali celo tisočletja, je čakalo ravno njihova rojstva in se, da bi se aktiviralo vseh teh 10 bogatašev, so se morali roditi ravno na tisti dan in v tistih krajih. Karkoli bi počeli oziroma tudi če ne bi prav nič delali, bi zaslužili denar, ker je bilo tako določeno s strani višje sile. Ravno njim je bilo določeno, da so lahko prepoznali, kje so rudniki v njihovem horoskopu, v katerih so lahko kopali svoje bogastvo. Ravno njim je bila dodeljena zlata lopata oziroma bager, da so lahko izkopali svoj denar.

Druge osebe, ki so bile prav tako rojene na ta datum, so dobile mogoče malo žličko ali samo zobotrebec. Na srečo ali nesrečo se ne rojevamo tabule raze in sami nimamo možnosti izbirati svoje usode, ki je markirana dolgo časa pred našim sedanjim prihodom na ta svet.

Vsi bogataši, ki sem jih naštela, so rojeni na določene datume, ki ustrezajo horoskopskim znakom, ki skupaj predstavljajo skoraj vse člane živalskega zodiaka. Da bi to galaktična jata (12 znamenj) bila popolna, manjkajo le 4 horoskopska znamenja in sicer: Bik, Rak, Strelec in Kozorog.

Ni naključje, da ravno ta znamenja manjkajo. Po smrti teh bogatašev se bodo rodili 4 otroci, ko bo Sonce prebivalo v teh ozvezdjih. Ti otroci bodo inkarnacije 4 oseb, ki so v svojem zemeljskem življenju bili rojeni v znamenju Bika,Raka, Strelca in Kozoroga. Ta 4 manjkajoča znamenja se bodo rodila po smrti teh 10 bogatašev z nalogo, da bodo razdelili njihovo bogastvo med ljudi, ker je bogastvo bilo tudi zasluženo s proizvodnjo in prodajo izdelkov za široke ljudske mase, za narod.

Zgodovina pozna mnoge ljudi, ki so s svojim znanjem in delom napolnili rudnike zlata in diamantov, iz katerih še danes kopljejo denar tisti, ki so prevzeli njihovo dediščino.Če bi ovrednotili vse, kar so s svojim delom prispevali za višje dobro ljudi in to spremenili v denar, v času ko so se rodili in živeli na Zemlji, bi verjetno njihovo bogastvo presegalo premoženje, teh desetih , danes najbogatejših ljudi. Pa niso tega storili.

Josip Broz Tito je bil rojen v znamenju Bika, Nikola Tesla v znamenju Raka, Mileva Marić Einstein v znamenju Strelca in Jezus Kristus se je rodil v znamenju Kozoroga.

Kdo koplje iz rudnikov Nikole Tesle, natančno ne vemo. Evidentno je, da je vsaka žarnica, ki se prižge, ustvarjena po njegovi zaslugi. Evidentno je, da so se še v času njegovega življenja drugi obogateli na njegov račun. On sam je živel od podpore srbskih izseljencev v Ameriki.

Iz rudnikov, katere je napolnil s svojim delom Jezus Kristus, je katoliška cerkev že 2000 let nazaj začela služiti denar in še vedno koplje zlato in diamante iz istega izvora.

Iz rudnikov, ki jih je s svojim delom napolnil Josip Broz Tito skupaj s svojimi narodi, že 25 let črpajo denar njegovi »nasledniki«.

Mileva Marić, je bila srbska matematičarka in prva žena Alberta Einsteina, zgodovina se ni nikoli opredelila, kakšna je bila njena vloga in njen prispevek pri znanstvenem delu, za katerega je njen mož Albert Einstein prejel Nobelovo nagrado. Horoskop govori resnico.

Poznam kar nekaj ljudi, ki bi bili sposobni narediti marsikaj hudega, samo da bi se dokopali do informacij, kje je potrebno kopati zlato. Kaj vse so ljudje sposobni narediti za denar, je razvidno iz scenarija dveh okultnih hiš v našem horoskopu: 8 hiša predstavlja našo smrt in 12 hiša horoskopa predstavlja naša prejšnja življenja.

Ker denarja, bogastva in premoženja v našem horoskopu ne ustvarjamo v aktualnem življenju, temveč smo vse pogoje podedovali iz prejšnjih življenj, vsak, ki prevzame to dediščino, mora dobro razmisliti, kako bo s tem bogastvom ravnal in se do le-tega mora obnašati kot dober gospodar.Paziti moramo, da ne bomo vsega zapravili samo za svoje dobro in da ga bomo na časten način oplemenitili. Poskrbeti moramo po svojih najboljših močeh, da bomo zapustili dediščino svojim rodovom v dobrem stanju.

Enako je, če v horoskopu podedujemo revščino. Paziti moramo, da jo zmanjšamo in da bodočim lastnikom našega energetskega potenciala olajšamo življenje s tem, da ustvarimo boljše pogoje za služenje denarja.

Vsakemu človeku je Vesolje namenilo ravno toliko možnosti, da zasluži denar, kolikor ga potrebuje, da izpolni svoje poslanstvo v aktualnem življenju. Vsak od nas ima toliko možnosti za zaslužek, koliko je potrebno, da se preživimo na način, kot nam je to zapisano v zvezdah. Trpljenje prihaja v naše življenje takrat, ko želimo tisto, kar nam zvezde niso namenile in takrat, ko se upiramo nalogam, ki so vezane za odplačevanje karmičnih dolgov, katere prevzamemo ob rojstvu.

Enkrat, ko se naučimo sprejemati pogoje, ki nam jih je Vesolje postavilo in kateri so razvidni iz našega horoskopa, ni več toliko pomembno, kje je skrit rudnik našega denarja. Takrat je bolj pomembno za nas, s kakšnim orodjem kopljemo in v katerem obdobju to opravimo.

Včasih je lažje najti zobotrebec kot lopato in več koristi bomo imeli,če bomo kopali z zobotrebcem ob pravem času, kot pa z zlato lopato ob nepravem času.
Revščino si, velikokrat pridelamo z nepokorščino do lastnega horoskopa, ker izberemo napačno orodje za služenje denarja in napačen čas za izvedbo projekta.